Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai
Publication Data:
Vilnius : Kultūra, [2009].
Pages:
319 p
Notes:
Bibliografija išnašose.
Contents:
Pratarmė — Valdovų rūmų istorijos puslapiai — Rūmų atstatymo idėja skinasi kelią — Pilies kalno vakarinės papėdės pirmykštis reljefas ir senoji Vilnios vaga — Tyrimai atliekami Šventaragio slėnyje — XIII a. antrosios pusės - XIV a. pirmosios pusės mūriniai statiniai Vilniaus Žemutinėje pilyje — Pirmojo etapo statiniai su baltiškąja plytų perriša: Siena M 1; Sienos M 1 A ir M 1 B; Apvalusis bokštas M 20 A; Mūrai M 19, M 19 A ir M 19 B; Pastato M 3 pietinė ir rūsio G šiaurinė siena; Pastatas M 2 ir radiniai šio pastato aplinkoje; Aštuoniasienis bokštas M 20 — Antrojo etapo statiniai su baltiškąja plytų perriša: Siena M 4; Siena M 13 ir jos kontraforsai; Sienų M 8, M 9, M 12, M 14 ir M 15 liekanos; Pastatas M 3; Sienos M 24 liekanos —- Trečiojo etapo statiniai su baltiškąja plytų perriša: Mūriniai statiniai Vilnios senvagės vietoje; Vartų bokštas M 22; Siena M 23; XIV a. antrosios pusės - XV a. pradžios mūrai M 28, M 29, M 30; Siena M 25 ir jos kontraforsai; Pastatas M 36 — Žemutinės pilies didysis gynybinis aptvaras: Bokšto ir sienų liekanos buvusiame Senajame Arsenale; Bokšto liekanos buvusio Naujojo Arsenalo rytų kampe; Ar sienų M 26 ir M 26 A fragmentai yra gynybinio bokšto liekanos?; Mūro intarpas M 27; Siena M 38; Siena tarp Katedros šiaurės vakarų kampo ir varpinės; Keturkampio gynybinio bokšto liekanos požeminėje varpinės dalyje; Vyskupų senojo namo liekanos ir jo aplinka; Gynybinės sienos ruožai LDK Vyriausiojo Tribunolo pastate; Pietinių pilies vartų siena su baltiškąja plytų perriša; Gynybinės sienos ruožas M 41 — Kur mūsų protėviai mokėsi mūrinės statybos? —Rūmų rytų korpuso rūsiai ir sienų fragmentai dviaukščiame XIX a. name: Dviaukščio XIX a. namo tyrimai; Rūsys A; Rūsys B; Menės virš rūsio A sienos; Rytų korpuso renesansinės dalies pirmojo aukšto patalpų planas; Durų vietos iš rūmų kiemo į rytų korpusą paieškos — Rūmų pietų korpuso rūsiai: Rūsys C; Rūsys D; Rūsys E; Rūsys F; Rūsys G; Patalpos r pamatai — Rūmų vakarų korpuso rūsiai: Rūsiai H ir R. — Šiaurės vakarų korpuso vakarinio sparno rūsiai : Rūsys K; Rūsys L; Rūsys M — Šiaurės vakarų korpuso šiaurinio sparno rūsiai: Patalpos N ir P; Šiaurinio sparno šiaurinis priestatas — Rūmų vakarų ir šiaurės vakarų korpusų išoriniai fasadai — Kontraforsai prie rūmų gotikinės dalies išorės sienų — Valdovų rūmų architektūros atkūrimo prielaidos — Valdovų rūmų fasadų architektūros detalės — Autentiškos rūmų interjero detalės ir analogai — Mokslinių ekspedicijų pamokos — Rūmų įranga ir paskirtis — Radvilų rūmai Pilies kalno vakarinėje papėdėje — The Palace of the Rulers of the Grand Duchy of Lithuania (summary) — Palac Wladcow Wielkiego Księstwa Litewskiego (streszczenie) — Дворец правителей Великого Литовского Княжества (резюме).
Keywords:
LT
Architektūriniai tyrimai; Archeologiniai duomenys; Pastatų raida; Architektūriniai stiliai; Statybinės medžiagos; Interjeras; Eksterjeras; Valdovų rūmai; Gynybos įrenginiai/statiniai; Vilniaus Žemutinė pilis; Atstatymas; Valdovų rūmai; Vilnius žemutinė pilis; Baltiškoji plytų perriša; Gotika; Renesansas; Ankstyvasis barokas; Rekonstruoti rūmai; Architektūros istorija; Pastatų liekanos; Rūsiai; Fasado ir interjero detalės; Architektūros rekonstrukcijos būdai; Atstatytų rūmų paskirtis; Radvilų rūmai.
EN
Architectural research; Archaeological data; Development of buildings; Architectural styles; Building materials; Interior; Exterior; Palace of the rulers; Defence installation; Vilnius Lower Castle; Re-creation; Palace of the Rules; Baltic brick bond; Gothic; Renaissance; Early Baroque; Reconstructed palace; History of architecture; Remains of buildings; Basements; Details of facade and interior; ways of reconstruction of architecture; Purpose of rebuilt palace; Palace of Radziwill.
Summary / Abstract:

LTKnygoje pateikiami daugiau kaip dvidešimt metų atliekamų Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų teritorijos ir išlikusių pamatų architektūrinių tyrimų duomenys ir išvados, apibūdinama turima rūmų ikonografija, supažindinama su Lietuvos paveldo apsaugos specialistų mokslinėse ekspedicijose sukaupta Vidurio Europos šalių ir Italijos istorinių rezidencijų architektūros tyrimais, šių kultūros paminklų restauravimo, atstatymo ir panaudojimo šiandienos poreikiams patirtimi. Autorius tvirtais argumentais įrodo, kad remiantis moksliniais tyrimais Valdovų rūmų fasadai atkuriami labai artimi tiems, kokie jie buvo XVI-XVIII a., t. y. iki rūmų nugriovimo. Laikantis mokslinių kriterijų, atkuriami ir istoriniai interjerai, atspindintys buvusių Valdovų rūmų meninę ir kultūrinę dvasią. Knygoje supažindinama ir su Valdovų rūmų istorinių salių paskirtimi, įranga, rūmų lankymo maršrutais. Pateikiama rūmų aplinkoje rastų ankstyvųjų mūro statinių liekanų su baltiškąja (vendine) plytų perriša išsami analizė. Autorius šiai pirminei autentiškai mūro statinių tyrimų medžiagai duoda pagrįstą chronologinį vertinimą. [Iš leidinio]

ENThis book continues and supplements the research and investigations of Vilnius castles, the work which started three decades ago. The author of the book wants to show that the historical state residence, the palace of the rulers of the Grand Duchy of Lithuania is reconstructed basing both on very abundant material the research of which was made by historians, archaeologists, architects and other specialists, and on the reliable iconography. The specialists are well-acquainted with similar historical residences of Italy and of the Mid-European countries, with the work and experience of the historians, restorers and architects of those countries. Not only facades were reconstructed. Historical interiors were also recreated. The aim is not to make the reconstructed palace only an illustration of architectural styles inherent to the 16th and the first half of the 17th centuries. The life and daily routine of the Lithuanian rulers in the palace should be recreated. The author hopes the book will help the reader to get better acquainted with the palace of the rulers of the Grand Duchy of Lithuania and expects the palace to become the center of the history and culture of the state of Lithuania, the center which will adorn and herald our capital Vilnius.

ISBN:
9789986435167
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/20597
Updated:
2020-11-19 21:33:27
Metrics:
Views: 29
Export: