Ankstyvojo amžiaus deprivuotų vaikų psichosocialinės raidos bruožai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ankstyvojo amžiaus deprivuotų vaikų psichosocialinės raidos bruožai
Alternative Title:
Psychosocial development of deprived early age children
In the Journal:
Pedagogika. 2000, 45, p. 92-100
Keywords:
LT
Prieraišumo raida; Kūdikių namų auklėtiniai; Psichosocialinė raida.
EN
Formation of attachment; Infant house children; Psychosocial development.
Summary / Abstract:

LTKūdikių namų auklėtiniai auga ypatingomis socialinėmis sąlygomis, kurias determinuoja uždaras įstaigos tipas. Įstaigos auklėtinius galime apibūdinti kaip ankstyvąją emocinę (vėliau–kognityvinę ir socialinę) deprivaciją patiriančius vaikus, kurių psichosocialinė raida ilgainiui įgyja specifinių bruožų. Apie 70 proc. kūdikių namų auklėtinių turi įvairaus pobūdžio neurologinę simptomatiką, kuri deprivacijos fone yra ryškesnė. Straipsnyje mėginta apibūdinti kūdikių namų ugdytinių prieraišumo jausmo, kaip vieno ankstyvosios psichosocialinės raidos komponento, formavimosi ypatumus, nuoseklumą bei pobūdį. Duomenys lyginti su šeimose augančių vaikų prieraišumo formavimosi ypatumais. Tirti nuo 1 mėnesio iki 24 mėnesių 20 kūdikių namų auklėtinių ir 20 analogiško amžiaus kūdikių, augančių šeimose. Prieraišumo jausmo formavimasis kūdikių namų ugdytiniams yra determinuotas specifinės socialinės aplinkos ir formuojasi savitai. Kūdikių namų auklėtinių prieraišumo jausmo formavimosi ypatumai dalinai atspindi emocijų bei visos psichosocialinės raidos nepilnavertiškumą. Ryškėja tendencija, kad vaikams, esantiems globos institucijose, formuojasi nesaugus arba pastovus prieraišumas. Nustatyta, kad šeimose augančių vaikų specifinis prieraišumas diferencijuotesnis ir formuojasi nuosekliau. Vaiko saugaus prieraišumo susiformavimui reikšmingesnė jo ir suaugusiojo santykių kokybė, o ne kiekybė. Įvertinti konkrečių kūdikių namų auklėtinių prieraišumo raidos ypatumai nurodo ankstyvųjų korekcijos priemonių taikymo kūdikių psichosocialinei raidai optimizacijos būtinybę.

ENThe aim of this work is to find out some characteristic features of the formation of attachment of children who are brought up in care institutions. According to our experience, most of the children have various emotional or behavioral disorders that sometimes transfer to serious social disadaptation or even to psychical pathology. The infant's basic need to feel secure and safe in the Infant House is not satisfied. Anyway, the attachment develops and in a special way. The research done at Šiauliai Infant House shows that development of attachment is delayed, for the most part of infants the unsecure attachment formed. We tried to compare the formation of attachment in the Infant House children and infants who are brought up in families. The age of children was from 2 to 24 months. We did not find out any significant differences in the development of attachment according to the infant's age. We can talk only about the quality of attachment. As we realized, infants from families are more likely to have secure attachment rather than insecure or various. We compared the average of time which the adult spends with an infant in the family and in the Infant House. Significant differences were found in this research. Even from the child's birth, the time that the adult spent with an infant at home was larger, than the time, that was spent in the Infant House. The number of cases (20 cases in the families and 20 cases in the Infant House) that were studied in our research is too small to draw conclusions, but we can talk about conditions, in which a child is beeing brought up, social, emotional environment, the differences of routine at home and in the care institution. We think, that all this information can help us to explain quality differences of attachment formation, but we need more expanded and detailed longitudinal research to draw exact conclusions. [From the publication]

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/30693
Updated:
2018-12-17 10:45:03
Metrics:
Views: 42    Downloads: 23
Export: