Pradinių klasių mokinių populiarumo klasėje ir kitų adaptacijos mokykloje rodiklių sąsajos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pradinių klasių mokinių populiarumo klasėje ir kitų adaptacijos mokykloje rodiklių sąsajos
Alternative Title:
Relationship between in-class popularity of primary school pupils and other school adaptation indicators
In the Journal:
Ugdymo psichologija. 2011, Nr. 22, p. 6-15
Keywords:
LT
Pedagogai / Pedagogues; Pradinis ugdymas / Primary education.
Summary / Abstract:

LTPopuliarumas klasėje leidžia vaikui ne tik psichologiškai gerai jaustis mokyklos aplinkoje, bet ir prisitaikyti prie jos keliamų reikalavimų. Nors populiarumo koreliatų tyrimų atlikta nemažai, tačiau daugiausia tirti paaugliai. Pradinių klasių mokinių populiarumas tarp bendraamžių sulaukia daug mažiau tyrinėtojų dėmesio, nors būtent šiame amžiuje vaikams tenka išmokti surasti savo vietą bendraamžių grupėje. Šių tyrimų tikslas - įvertinti pradinių klasių mokinių populiarumo klasėje ir kitų adaptacijos mokykloje rodiklių - akademinių pasiekimų, agresyvaus elgesio mokykloje dažnumo ir mokytojo požiūrio į mokinį pozityvumo - sąsajas. Pirmame tyrime dalyvavo 67 antrų ir trečių klasių mokiniai. Antrame tyrime dalyvavo 84 pirmaklasiai. Abiejuose tyrimuose populiarumas klasėje buvo vertinamas sociometrine metodika. Akademiniai pasiekimai buvo vertinami apskaičiuojant pagrindinių dėstomų dalykų įvertinimų vidurkį. Agresyvaus elgesio mokykloje dažnumas buvo vertinamas specialiai šiam tyrimui sukurta 9 teiginių skale. Abiejų tyrimų rezultatai atskleidė statistiškai reikšmingąpopuliarumo klasėje balo bei akademinių pasiekimų vidurkio teigiamą koreliaciją. Pirmojo tyrimo metu buvo nustatytas populiarumo klasėje balo ir agresyvaus elgesio mokykloje pasireiškimo dažnumo neigiamas ryšys. Be to, antrojo tyrimo metu buvo nustatytas statistiškai reikšmingas populiarumo klasėje balo ir mokytojo požiūrio į mokinį pozityvumo teigiamas ryšys. Pradinių (I-III) klasių mokinių populiarumas klasėje yra teigiamai susijęs sujų akademiniais pasiekimais. Tarp antraklasių ir trečiaklasių dažniau agresyviai besielgiantys mokiniai yra mažiau populiarūs nei rečiau agresyviai besielgiantys mokiniai.Tarp pirmaklasių mokiniai, į kuriuos mokytojo požiūris yra pozityvesnis, yra populiaresni ir geriau mokosi nei tie, kurie sulaukia mažiau pozityvaus mokytojo požiūrio. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Agresyvus elgesys; Akademiiai pasiekimai; Akademiniai pasiekimai; Mokytojo asmenybė; Populiarumas klasėje; Populiarumas klasėje, adaptacija mokykloje, pradinių klasių mokiniai, prisitaikymas mokykloje; Posityvus mokytojų požiūris; Pradinių klasių mokiniai; Academic achievement; Aggressive behavior; Agressive behavior; Attitude towards a pupil; In class-popularity; In-class popularity; Positivity of teacher's; Possitivity of teacher's; Primary school pupils; Primary shool pupils; Shool adaptation.

ENPopularity in class provides not only for child's well-being in school environment, but also for his/her adaptation to its demands. Though numerous studies of popularity had been conducted, most of them had adolescents as their subjects. Much less research attention is given to primary school pupils, even though it is here that many children have to learn to find their place in a peer group. The purpose of these studies was to evaluate links between popularity in class in primary school and other indicators of adaptation in school - academic achievement, aggressive behavior at school, and positivity of teacher's attitude towards a pupil. Sixty seven pupils attending the 2nd and 3th grades participated in the first study. The second study included 84 1st grade pupils as subjects. In both studies popularity in class was assessed using a sociometric method. Academic achievement was measured by averaging evaluations of key school subjects. Aggressive behavior at school was assessed using a short 9-item scale designed specifically for this study. Results of both studies revealed a statistically significant correlation between popularity in class and academic achievement. The first study found a negative relationship between popularity and aggressive behavior in school. The second study demonstrated a significant positive relationship between popularity in class and positivity of teacher's attitude towards a pupil. Among primary school pupils (grades 1 through 3) popularity in class is significantly related to their academic achievement. Second- and third-graders, who are more aggressive, enjoy less popularity than their less aggressive peers. First graders, who enjoy more positive attitudes of their teachers, are more popular and have higher academic achievement than those, towards whom their teachers have less positive attitudes. [From the publication]

ISSN:
1392-639X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/38356
Updated:
2018-12-17 13:12:19
Metrics:
Views: 44    Downloads: 16
Export: