Žodžio reikšmės definicijos prototipinis aspektas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žodžio reikšmės definicijos prototipinis aspektas
Alternative Title:
Prototypical aspect of the definition of a word
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Definicija; Kategorija; Prototipas; Prototipinis aspektas; Prototipinis definicijos aspektas; Reikšmė; Žodis; Žodynas; Category; Definition; Dictionary; Meaning; Prototype; Prototypical aspect; Prototypical aspect of the definition; Word.
Keywords:
LT
Definicija; Kategorija; Prototipas; Prototipinis aspektas; Prototipinis definicijos aspektas; Reikšmė; Žodynas; Žodis.
EN
Category; Definition; Dictionary; Meaning; Prototype; Prototypical aspect of the definition; Prototypical aspect; Word.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariama žodžio reikšmės definicijos prototipinė orientacija. Remiantis kalbos, kaip specifinės pasaulio konceptualizacijos samprata, teigiama, kad aiškinant žodžių reikšmes būtina atsižvelgti į tris aspektus: tautiškumo, prototipiškumo ir antropocentriškumo. Reikšmės konstruktas koreliuoja su kognityvinės lingvistikos perimta prototipo sąvoka. Žodžio reikšmės pagrindą sudaro kategorijos – pasaulio daiktų, reiškinių, požymių klasės, kurios tuo žodžiu pavadinamos. Tipiškiausi kategorijų atstovai ir vadinami prototipais. Orientacija į prototipą išlaisvina kalbininką nuo pareigos apimti reikšmės definicijoje visus atvejus. Prototipiškumas remiasi ne formaliąja, bet tipiškumo, normos logika – 'taip, kaip paprastai būna'. Taip suprantant prototipiškumą išnyksta invarianto ir prototipo priešprieša, kuri kartais suprantama kaip pasirinkimas, ar definicijoje turi būti vien tik invariantiniai požymiai, ar ir nurodymas į prototipą. Straipsnyje tiriama, kaip prototipiškumo principas atsispindi aiškinant kai kurių semantinių grupių žodžių reikšmes lietuvių ir kitų kalbų žodynuose. Reikšmės definicija turi susieti nurodomąjį konceptą su žmogumi, ypač jei tai jutimais suvokiamas daiktas ar reiškinys. Prototipų ir konkrečių reikšmių ryšys matomas aiškiausiai. Ne toks akivaizdus prototipiškumas abstrakčių kategorijų sferoje, kurios suvokiamos protu, o ne pojūčiais, pavyzdžiui, jausmų, mentalinės veiklos, socialinių santykių, priežasties, tikslo ir pan. Apibendrinama, kad orientacija į prototipą priartintų definiciją prie realaus su žodžiu siejamo turinio kalbančiųjų sąmonėje.

ENHow a word is defined in a defining dictionary depends, first of all, on how the meaning of the word and the purpose of the dictionary are understood. Following the concept that a meaning is a construct and the invariant of the content of a certain word, we maintain that a defining dictionary must reflect how the world is conceptualized in a language and, furthermore, that one of the essential aspects of the definition of a word is its reference to a prototype. Orientation to a prototype means that a definition must indicate the features that are characteristic of a typical representative of a category and not those that are characteristic of all the members of a category without exception. For example, the definition of the word tomato should contain the feature 'red' because this is characteristic of a typical tomato, even though there are both yellow and black tomatoes. This article surveys the extent to which the prototypical aspect is reflected when defining the meanings of words in certain semantic groups in Russian, Lithuanian, English, and German. Reference to a prototype is made most often when defining words for colors and much more rarely when defining words for qualities perceived through the other senses. The prototypes for the meanings of words that denote abstractions (mental activities, feelings, social relations, etc.) are understood as typical situations involving the phenomenon, process, relationship, or scenario in question. The definition of a word by indicating at least some of the components of its prototype would be much more informative than the common practice of listing synonyms. [text from author]

Related Publications:
Žodžio reikšmės definicijos tautinis aspektas / Aloyzas Gudavičius. Leksikografijos ir leksikologijos problemos / redaktorių kolegija: Pietro U. Dini ... [et al.]. Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2003. P. 61-69.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34876
Updated:
2017-02-09 23:03:22
Metrics:
Views: 63
Export: