Mokymo praktikos vadyba: mentoriavimo kompentecijos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mokymo praktikos vadyba: mentoriavimo kompentecijos
Alternative Title:
Teaching practice management: mentoring competences
In the Journal:
Pedagogika. 2007, 85, p. 61-67
Keywords:
LT
mentorius; praktikos vadyba; bakalauro studijos; pedagogo rengimas; ikimokyklinis amžius.
Summary / Abstract:

LTSiekiant ikimokyklinio ugdymo teorijos ir praktikos studijų programų sąsajų, pedagogo gebėjimo mokytis iš asmeninės ir patyrusio kolegos patirties, praktinių vaiko ugdymo gebėjimų kokybės, būtina didinti pedagoginei praktikai skirtų kreditų skaičių ir gerinti pedagoginės praktikos vadybą. Vienas iš šios problemos sprendimo būdų - padėti patyrusiam pedagogui - praktikos vadovui - įgyti mentoriavimo kompetencijų. Siekiant padidinti pedagoginės praktikos patrauklumą studentui ir jos veiksmingumą, būtina keisti studento praktikanto ir praktikos vadovo - mentoriaus bendravimo kultūrą, praktikos vadovui prisiimant draugo, patarėjo, tarpininko, instruktoriaus, konsultanto vaidmenis; skatinti studento motyvaciją mokytis iš praktinės patirties bendraujant ir bendradarbiaujant, rekonstruojant ir reflektuojant ugdymo patirtį, atliekant veiksmo tyrimus. Straipsnyje pateikiamos praktikos vadybai aktualios mentoriaus kompetencijos: gebėjimas padėti studentui susiorientuoti ugdymo institucijos struktūroje, perprasti jos kultūrą; gebėjimas asistuoti, tarpininkauti, paremti, konsultuoti studentą, atliekantį praktiką; gebėjimas analizuoti, kritiškai vertinti, reflektuoti studento praktiką; gebėjimas paskatinti studentą mokytis iš kitų pedagogų, mokytis iš savo pedagoginės patirties; gebėjimas įtraukti studentą į progresyvų mokymąsi bendradarbiaujant, į šiuolaikinių pedagoginių idėjų paiešką ir tyrimus; gebėjimas atlikti studento advokato vaidmenį.Pristatomas kvalifikacijos kėlimo seminaro mentoriaus kompetencijoms įgyti modulis, tematika (perėjimo nuo studijų prie ugdymo praktikos ypatumai ir palengvinimas; studentų praktikantu efektyvaus informavimo strategijos; studento praktikanto profesinės raidos etapai ir kompetencijos; praktikos laiko planavimas; sėkmingos profesinės veiklos principai ir kriterijai; pradedančiojo ir patyrusiojo pora ugdymo procese bei komandinė veikla; stresų įveikos vadyba; iššūkių, problemų, krizių sprendimo strategijos), mentoriaus mokymosi metodai ir strategijos. Straipsnyje aprašomas vadovavimo studentų praktikai modelis. Atskleidžiamas modelio kūrimo ir veiksmo tyrimo vieningas procesas. [Iš leidinio]

ENIntroduction. In striving for coherence between pre-school education theory and practice in study programmes, teacher's capacity to learn from own and proficient colleague's experience, it is necessary to increase the number of credits designated for teaching practice and improve teaching practice management. One of the ways to solve this problem is to assist experienced teachers - practice-supervisors in acquisition of mentoring competences. The report will detail mentoring competences relevant to practice management: ability to assist students in orienting within the educational institution structure; ability to assist, mediate, support, advice students; ability to analyze, criticize, and reflect on student's practice; ability to involve students in a progressive partnership-based learning, in search for and research of modern pedagogical ideas. The report will present a module designed for acquisition of mentoring competences during the refresher courses, its topics, mentor's learning methods and strategies. The model of students' practice mentoring will be described. The united process of model creation and action research will be revealed.Aim of the research: to identify mentoring competences impacting on the quality of students practice management to greatest extent. Research methods: interview, qualitative analysis of reflection of meetings between a student-trainee and a mentor. Study: 40 students, 10 mentors. Research results demonstrate that students face problems related to both interpersonal relations and education during their teaching practice. The research highlighted the need for mentoring and its efficiency. Qualitative analysis of reflection of meetings between a student-trainee and a practice-supervisor with mentoring competences revealed that mentoring was advantageous to all students; though some benefited from encouragement, support; others needed a mediator between them and a community; in other cases, a mentor contributed in developing practical competences of education planning and arranging; proving practically new educational technologies. [From the publication]

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/17237
Updated:
2018-12-17 12:03:18
Metrics:
Views: 106    Downloads: 7
Export: