Viešųjų paslaugų vartotojų pasitenkinimo indekso metodikos taikymas Lietuvoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Viešųjų paslaugų vartotojų pasitenkinimo indekso metodikos taikymas Lietuvoje
Alternative Title:
Public services consumers satisfaction index methodology application in Lithuania
In the Journal:
Viešoji politika ir administravimas [Public Policy and Administration]. 2015, t. 14, Nr. 1, p. 103-114
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Pasitenkinimo viešosiomis paslaugomis žemėlapis; Viešosios paslaugos; Viešųjų paslaugų vartotojų pasitenkinimo indekso metodika.
EN
Consumers satisfaction with public services measurement methodology; Public services; Public services satisfaction map.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pristatomas viešųjų paslaugų vartotojų pasitenkinimo indekso metodikos taikymas Lietuvoje. Aptariama viešųjų paslaugų samprata, pateikiamas viešųjų paslaugų vartotojų pasitenkinimo indekso metodikos kritinis vertinimas, apžvelgiamas panašaus tipo tyrimų įdirbis. Daugiausia dėmesio skiriama konkrečiam viešųjų paslaugų vartotojų pasitenkinimo indekso nustatymo tyrimui, kuris buvo atliktas 2013 m. Kauno miesto savivaldybėje. Tyrimo empirinę bazę sudaro 1832 kauniečių nuomonė pagal 203 pirminius apklausos rodiklius. Pirminiai rodikliai faktorinės validacijos būdu buvo sujungti į 8 skales, atspindinčias skirtingas viešųjų paslaugų sritis. Tyrimo rezultatai parodė, kad palankiausiai gyventojai įvertino kultūros ir švietimo paslaugas, nepalankiausiai – teritorijų būklės ir komunalines paslaugas. Sudarytas viešųjų paslaugų reitingas Kauno mieste ir vartotojų pasitenkinimo viešosiomis paslaugomis žemėlapis pagal Kauno miesto seniūnijas, kuriuo remiantis nustatytos pirmaujančios ir sąlyginai atsiliekančios seniūnijos viešųjų paslaugų srityje. [Iš leidinio]

ENThis paper presents public services consumers satisfaction index methodology application in Lithuania. First part od the paper is devoted to the analysis of the public services concept, theoretical and legal aspects of public services. Survey research is based on the public services consumers satisfaction methodology created in 2010. Results of the survey research carried out in Kaunas city municipality in 2013 were presented. Empirical basis of the research is based on 1832 Kaunas city inhabitants. Empirical research is based on 203 primary indicators. Out of 203 primary indicators using factor validity 8 scales, reflecting different types of public services were created. As a result created public services rating in Kaunas city and consumers satisfaction by public services map in Kaunas city administrative units. The research results revealed that the most positively evaluated cultural and educational, the less – territorial care services. [From the publication]

ISSN:
1648-2603; 2029-2872
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/55245
Updated:
2019-01-17 10:57:43
Metrics:
Views: 36    Downloads: 4
Export: