Lietuvos valdžia : atvirumo link?

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos valdžia: atvirumo link?
Editors:
Bagdonaitė, Milda, redagavimas [edt]
Publication Data:
Vilnius : Versus aureus, 2009.
Pages:
220 p
Notes:
Aut.: Tomas Janeliūnas, Tomas Klepšys, Raimondas Kuodis, Sergej Muravjov, Petras Ragauskas. Bibliografija išnašose. Reikšminiai žodžiai: Atvirumas; Pilietinė visuomenė; Valdžia; Valdžios institucijos; Civil society; Government institutions, openness, Lithuania; Institutions; Political power.
Contents:
Pratarmė — Pasiūlymai dėl viešosios informacijos pateikimo ir koordinavimo principų — Informacijos prieinamumas ir piliečių dalyvavimas priimant sprendimus / Sergej Muravjov — Įžanga, arba kelias pirmyn — Informacijos laisvė ir prieinamumas — Transformacinis valdymas ir elektroninė demokratija — Piliečių dalyvavimas priimant sprendimus — Valdžios prieinamumas Lietuvoje / Petras Ragauskas — Teisinis valdžios prieinamumo pagrindas — Informacijos prieinamumas - esminė procedūrinė valdžios prieinamumo sąlyga — Valdžios prieinamumo būdai — Pasiūlymai valdžios prieinamumui Lietuvos Respublikoje didinti — Konkretūs pasiūlymai projektams — Valdžios sprendimų priėmimo procesų Lietuvoje teisinio reglamentavimo ir esamų praktikų analizė / Tomas Janeliūnas — Įvadas — Tiesioginis piliečių dalyvavimas priimant sprendimus. Konstitucinės normos — Įstatymų iniciatyva ir leidyba. Visuomenės galimybės daryti įtaką Seimo priimamiems sprendimams — Visuomenės įtaka Vyriausybės ir ministerijų veiklai — Vietos savivaldos sprendimų priėmimo procesas ir visuomenės galimybės jame dalyvauti — Lietuvos Prezidento institucija ir santykiai su visuomene — Formalių galimybių visuomenei dalyvauti sprendimų priėmimo procese apibendrinimas — Rekomendacijos valdžios ir visuomenės santykių modeliui: galimi visuomenės aktyvumą didinantys veiksmai — Informacijos apie viešuosius finansus teikimas Lietuvos piliečiams: teisinis reglamentavimas ir esamos praktikos / Tomas Klepšys — Įvadas — Viešųjų finansų prieinamumas — Informacijos apie viešuosius finansus teikimo teisinis reglamentavimas — Informacijos apie viešuosius finansus teikimo praktika — Išvados —Lietuvai siūlytinas kaštų ir naudos analizės modelis / Raimondas Kuodis — Įvadas — Kodėl reikalinga kaštų ir naudos analizė (KNA)? — Dabartinės viešųjų iniciatyvų vertinimo metodikos ir praktikos kritika — KNA teisinis statusas kitose šalyse — Kokiais atvejais atlikti KNA? — Kas yra KNA ir kuo ji skiriasi nuo privačios KNA? — Pagrindiniai KNA žingsniai — Išvados — Dėl KNA skelbimo ir visuomenės informavimo — Valdžios prieinamumas: "gerieji" užsienio valstybių pavyzdžiai — Pagrindinių valstybinių institucijų puslapiuose talpinama informacija, teisės aktų paieška — Informacijos apie biudžetą teikimas — Piliečių švietimas apie jų galimybes dalyvauti priimant sprendimus — Piliečių įtraukimas į sprendimų priėmimo procesą: konsultavimasis — Peticijos teisė, referendumų inicijavimas ir kitos pilietinės iniciatyvos — Informacijos teikimas piliečiams valstybinėse institucijose — Piliečių kontaktavimas su politikais ir valdžios institucijomis — Valstybinių institucijų darbo stebėjimas, stenogramų prieinamumas — Išvados ir rekomendacijos — Summary of the Book "Governance in Lithuania: Towards Greater Openness".
Keywords:
LT
Administravimas. Valstybės tarnyba / Administration. Public service; Atvirumas; Pilietinė visuomenė; Žiniasklaida / Media.
EN
Civil society; Government institutions, openness, Lithuania; Institutions; Political power.
Summary / Abstract:

LTAr Lietuvos valdžia yra atvira šalies piliečiams? Šis klausimas yra gana plačiai svarstomas įvairių seminarų, diskusijų, piliečių susirinkimų metu, taip pat – žiniasklaidoje, kur dažnai nuskamba išvada, kad šalies valdžiai atvirumo trūksta ir kad esamą padėtį derėtų taisyti. Vis dėlto prieš pateikiant receptus, kaip atverti valdžią piliečiams, svarbu atsakyti į klausimą, kiek valdžia turėtų būti atvira? Šioje knygoje pristatomas PVI tyrimas siekiant išsiaiškinti valdžios institucijų atvirumo didinimo galimybes ir pateikti praktinių rekomendacijų, kaip Lietuvos valdžią padaryti atviresnę piliečiams. Be to, nagrinėjama valdžios prieinamumo būklė – išanalizuoti atitinkami norminiai teisės aktai ir surinkti duomenys apie tai, kaip valdžios institucijos pateikia informaciją apie leidžiamas lėšas, kiek informacijos pateikiama visuomenei įvairiuose sprendimų priėmimo etapuose, kiek priimami sprendimai yra išaiškinami ir argumentuojami visuomenei, ar inicijuojamas visuomenės dalyvavimas ir pan.

ENIs the Lithuanian government open with the country’s citizens? This question is rather widely discussed at various seminars, discussions, and civic meetings as well as in the media, where the conclusion is often reached that the government lacks openness and that the current situation should be corrected. However, before issuing prescriptions for how to open up the government to its citizens, it is important to answer the question of how open a government should be. This book presents a study conducted by the CSI in an effort to clarify the possibilities for increasing the openness of government institutions, and provide practical recommendations on how to make the Lithuanian government more open to its citizens. The state of governmental accessibility is also examined - relevant legal acts are analysed and data is collected on how government institutions present information on expenditure of funds, how much information is made available to the public at various stages of decision-making, to what extent decisions being made are explained and reasoned to the public, whether or not public participation is initiated, etc.

ISBN:
9789955342281
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/23065
Updated:
2020-12-17 20:11:25
Metrics:
Views: 12
Export: