Rural grass-roots organizing in eastern Europe: the experience from Lithuania

RinkinysMokslo publikacijos / Scientific publications
Publikacijos rūšisStraipsnis / Article
KalbaAnglų kalba / English
AntraštėRural grass-roots organizing in eastern Europe: the experience from Lithuania
Kita antraštėKaimo žmonių judėjimų "iš apačios" formavimasis Rytų Europoje: Lietuvos patirtis
Autoriai
LeidinyjeCommunity development journal . 2006, Vol. 41, no. 2, p. 174-188
Reikšminiai žodžiai
LTKaimo bendruomenė; Bendruomenių telkimas; Nevyriausybinės organziacijos (NVO); Socialiniai pakitimai; Atvejų studija; Balninkai
ENRural communities; Mobilization of community; Non-governmental organizations (NGO); Social changes; Case study; Balninkai
Santrauka / Anotacija

LTŠiame straipsnyje analizuojamas Lietuvos kaimo žmonių judėjimo „iš apačios“ formavimasis. Siūloma konceptuali schema įgalinanti skirti tris kaimo bendruomenės kūrime dominuojančias veiklų rūšis: iniciacija, savanoriška bendruomeninė veikla ir ne pelno siekianti bendruomeninė veikla. Taikant šį modelį analizuojamas vienos sėkmingiausių nevyriausybinių kaimo organizacijų (NVO) Rytų Lietuvoje – Balninkų kaimo Bendruomenės centro (gyventojų skaičius 496) – įsteigimas. Identifikuojamos strategijos, kurios buvo naudojamos inicijuojant Balninkų organizaciją ir įsitraukiant į savanoriškas bendruomenines ir ne pelno siekiančias veiklas. Taip pat atkreipiamas dėmesys į sėkmingam judėjimo „iš apačios“ organizavimui įtakos turinčius vidinius ir išorinius faktorius bei į potencialią narystės Europos Sąjungoje įtaką. Nors yra nemažai kliūčių, su kuriomis susiduria kaimo aktyvistai po-sovietinėje Lietuvoje, tačiau taip pat yra reikšmingų galimybių įgalinančių bendruomenines organizacijas prisidėti prie ilgalaikio kaimo vystymosi Lietuvoje.

ENThis article examines rural grass-roots organizing in Lithuania. A conceptual scheme is proposed to differentiate among three types of activities prevalent in rural community building: the initiation, voluntary communal activities, and not-for-profit communal activities. The model is applied to examine the establishment of one of the most successful rural non-governmental organizations (NGOs) in Eastern Lithuania - the Community Centre of Balninkai village (population 496). The strategies that were used to initiate the Balninkai organization and to engage in voluntary communal and not-for-profit activities are identified. Internal and external factors influencing successful organizing are addressed as well as the potential impact of European Union membership. While there are numerous obstacles facing rural activists in post-socialist Lithuania, there are also significant opportunities for community organizations to contribute to sustained rural development in Lithuania. [From the publication]

ISSN0010-3802
Mokslo sritisSociologija / Sociology
Susijusios publikacijos
Nuoroda į įrašą https://www.lituanistika.lt/content/6133
Atnaujinta2013-04-28 16:22:00
Metrika Peržiūros: 6