Darbuotojų motyvavimo proceso tobulinimo verslo įmonėje galimybės, siekiant mažinti darbuotojų kaitą

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Darbuotojų motyvavimo proceso tobulinimo verslo įmonėje galimybės, siekiant mažinti darbuotojų kaitą
Alternative Title:
Employee motivation development opportunities seeking to reduce employee turnover
In the Journal:
Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai [Management of Organizations: Systematic Research]. 2014, Nr. 70, p. 139-151
Keywords:
LT
Darbo apmokėjimas / Remuneration of work; Darbuotojai / Workers; Motyvacija / Motivation.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama viena aktualiausių šių dienų žmogiškųjų išteklių valdymo verslo įmonėse problemų – didėjanti ir sunkiai kontroliuojama darbuotojų kaita. Tyrimo tikslas – įvertinti darbuotojų motyvavimo tobulinimo galimybes, siekiant mažinti darbuotojų kaitą verslo įmonėse. Tyrimo metodai: mokslinės literatūros šaltinių sisteminė analizė, paremta lyginamuoju ir apibendrinimo metodais, statistinių duomenų analizė, pasirinktų verslo įmonių darbuotojų anketinė apklausa. 2013 m. gegužės mėnesį anketinės apklausos būdu buvo apklausti 509 respondentai (samdomieji darbuotojai, dirbantys nuolatiniame darbe verslo įmonėse, daugiausia apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų sektoriuje). Tyrimo rezultatai parodė, kad darbuotojai, gaunantys didesnį darbo užmokestį, mažiau mąsto apie galimybes keisti darbą, tačiau, akcentuotina tai, kad jie nelinkę nurodyti (išreikšti aiškios pozicijos), jog neplanuoja artimiausiu metu keisti esamos darbovietės. Empirinis tyrimas parodė, kad darbuotojo poreikiai ir lūkesčiai, kuriuos labiausiai atspindi tokie veiksniai kaip esamoje darbovietėje gaunamas ir norimas gauti darbo užmokestis, pasitenkinimas darbu, taip pat turimos kitos pajamos yra glaudžiai susiję su darbuotojo lyties ir vidutinių mėnesio pajamų šeimos nariui veiksniais.Reikšminiai žodžiai: Motyvavimas; Darbo užmokestis; Darbuotojų kaita; Noras (planai) keisti darbą; Motivation; Wage; Employee turnover; Plans to change jobs.

ENThe article addresses one of the most relevant problems of today's human resources management companies – increasing employee turnover, which is difficult to control. The purpose of the research is to evaluate the opportunities of employee motivation improvement in order to decrease the employee turnover in businesses. The methods of this research include the systematic analysis of scientific literature, based on a comparative and summative methods, statistical analysis, and a questionnaire survey of selected employees. In May, 2013, 509 respondents (freelancers at permanent workplaces in businesses, most often of hospitality industry) were asked to complete the questionnaire survey. The results showed that employees on higher wages consider changing jobs less, however, it should be noted that they do not explicitly shun the idea of changing their current workplace in the near future. This empirical research revealed that the needs and expectations of an employee, which are best represented by factors such as current or desired wage, job satisfaction, and other available income, are closely related to the gender and approximate monthly income for a family member.

DOI:
10.7220/MOSR.1392.1142.2014.70.10
ISSN:
1392-1142; 2335-8750
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/54895
Updated:
2018-12-17 13:49:33
Metrics:
Views: 96    Downloads: 43
Export: