Vaikų globos namų auklėtinių pasirengimas savarankiškam gyvenimui

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Vaikų globos namų auklėtinių pasirengimas savarankiškam gyvenimui
Alternative Title:
Readiness of young people in care for independent living
In the Journal:
Mokytojų ugdymas [Teacher Education]. 2014, Nr. 23, p. 18-33
Keywords:
LT
Socialinė pagalba. Globa / Social assistance. Care; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamas vaikų globos namuose gyvenančių jaunuolių pasirengimas savarankiškam gyvenimui, išryškinamas jų požiūris į svarbius savarankiško gyvenimo įgūdžius, padedančius sėkmingai adaptuotis visuomenėje, atskleidžiama, kokius savarankiško gyvenimo įgūdžius vaikų globos namuose gyvenantiems jaunuoliams pavyksta išsiugdyti, o kokių jie stokoja ir norėtų įgyti. Tyrimo metodai: mokslinės literatūros ir galiojančių teisės aktų analizė, analizės sintezė ir apibendrinimo metodas, apklausa, duomenų rinkimo instrumentas – anketa. Atskleista, kad jaunuoliai yra įgiję reikiamų kasdienio gyvenimo įgūdžių, leidžiančių išgyventi ir pasirūpinti fiziologiniais poreikiais: dauguma vaikų globos namų auklėtinių geba pasigaminti maisto, susitvarkyti kambarį, apsipirkti parduotuvėje, išsiskalbti drabužius. Subjektyvaus įsivertinimo rezultatai liudija, kad globos namus paliksiantys vaikai stokoja tokių įgūdžių kaip gebėjimas susirasti darbo, planuoti išlaidas ir pajamas. Daugiau kaip pusė jaunuolių teigė kiekvieną dieną arba kartą per savaitę mokomi kasdienių gyvenimo įgūdžių, reikalingų paprastiems darbams, tokiems kaip kambarių tvarkymas, drabužių skalbimas, maisto gaminimas, atlikti, bet, jų subjektyviu vertinimu, nemokomi mokėti mokesčius – šio savarankiškumo įgūdžio jiems labiausiai trūksta ir labiausiai norėtų jį įgyti. Manytina, jog yra pagrįstas poreikis šiems jaunuoliams skirti daugiau išteklių ir globos namų laiko ruošiant savarankiškam gyvenimui – tik tokiu atveju galima tikėtis, kad globos namų auklėtiniai galės įsilieti į visuomenę ir tapti visaverčiais jos nariais.Reikšminiai žodžiai: Globos įstaigos; Savarankiškumas; Jaunuoliai; Įgūdžiai; Foster care; Independence; Young people; Skills.

ENThe article analyses how well the youth in orphan homes are prepared for independent living, highlights their approach to the skills necessary for such living and successful adaptation to the society. It also reveals the skills of independent living that the children are able to learn in these institutions, which of them are lacking, and which they would like to learn. The methodology includes a scientific analysis of literature and current legislations, the synthesis of analysis and the method of aggregation and a survey. A questionnaire was used as a data collection instrument. It is revealed that teenagers have received the skills necessary for everyday life: the majority of the children living in the orphan home are able to cook, tidy their rooms, shop and do the laundry. However, the subjective self-evaluation results show that skills such as ability to find a job or plan the expenses and income are not taught. More than half of the respondents state that they are taught simple everyday tasks such as room cleaning, doing laundry and cooking every day or at least once a week, however, in their opinion, lack the knowledge on tax payment. It is the one skill they consider the most lacking and the one they would like to learn the most. It can be thought that there is a reasonable need to provide the orphan homes with more resources so that children from these institutions would be able to better integrate into the society.

ISSN:
1822-119X; 2424-3302
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/54874
Updated:
2019-01-19 17:25:32
Metrics:
Views: 145    Downloads: 75
Export: