The Relationship between employees’ emotional intelligence and socio-psychological climate in information technology organizations

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Relationship between employees’ emotional intelligence and socio-psychological climate in information technology organizations
Alternative Title:
Darbuotojo emocinio intelekto ir socialinio-psichologinio klimato ryšys informacinių technologijų organizacijose
In the Journal:
Socialiniai mokslai. 2004, Nr. 3 (45), p. 95-102
Keywords:
LT
Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Darbuotojai / Workers; Technologijos / Technologies.
Summary / Abstract:

LTPastaraisiais dešimtmečais asmenybės adaptyvumo ir socialinio elgesio efektyvumo problemos atsidūrė tyrinėtojų dėmesio centre. Socialinio elgesio analizei vartojamos pačios įvairiausios sąvokos: socialinė kompetencija, socialinis intelektas, tarpasmeninis intelektas, komunikacinė kompetencija ir pan. Vienas naujausių – emocinio intelekto – konstruktų įsitvirtino psichologijoje visai neseniai. Kiek žinoma, Lietuvoje dar nėra atlikta mokslinių teorinių ir empirinių emocinio intelekto tyrinėjimų, o pati sąvoka dažniausiai minima tik populiaraus pobūdžio leidiniuose. Tai ir lemia nagrinėjamos problemos svarbą. Todėl šio straipsnio tikslas – nustatyti darbuotojų emocinio intelekto ir organizacijos socialinio-psichologinio klimato vertinimo ir emocinio intelekto bei kai kurių socialinių - demografinių veiksnių ryšius.[...] Tyrimo metodika. Tiriamieji. 11 Vilniaus informacinių technologijų įmonių. Iš viso ištirtas 61 šių įmonių darbuotojas, iš jų 35 (57,4 %) vyrai ir 26 (42,6 %) moterys. Didžiausią tiriamųjų dalį sudarė 18-27 metų amžiaus darbuotojai (60,7%). Tyrimo metodai. Emocinio intelekto testas. I. Jerabek testo EIQ test version 1.0 (1999). Testas sudarytas iš 70 klausimų ir teiginių, matuojančių kelis emocinio intelekto aspektus: bendrąjį emocinio intelekto koeficientą, EI elgesio aspekto bei EI žinių aspekto koeficientus. Grupės socialinio–psichologinio klimato diagnostinis klausimynas (Карелин, 2000). Nustatomi grupės santykių emocinis, elgesio bei kognityvinis aspektai. Socialinius–demografinius duomenis (lytį, amžių, išsilavinimą, darbo pobūdį) fiksuojantys klausimai.[...].Išvados. Emocinis intelektas vaidina svarbų vaidmenį jausmų ir mąstymo integracijoje bei įtakoja asmens savijautą ir sugebėjimą sėkmingai veikti organizacijos aplinkoje. Darbuotojų emocinio intelekto (bendras ir elgesio aspektai) lygis yra susijęs su socialiniopsichologinio klimato vertinimais: bendrasis emocinis intelektas koreliuoja su dviem SPK komponentais (bendru: Kendall’s tau-c=0,160, p<0,05; kognityviniu: Kendall’s tau-c=0,206, p<0,05), emocinio intelekto elgesio aspektas siejasi su trim socialinio-psichologinio klimato komponentais (emociniu: Kendall’s tau-c=0,174, p<0,05; kognityviniu: Kendall’s tau-c=0,277, p<0,01 ir bendru: Kendall’s tau-c=0,274, p<0,01). 3. Darbuotojų emocinis intelektas (bendras ir elgesio aspektai) skiriasi priklausomai nuo išsilavinimo (Kruskal-Wallis, p<0,01): kylant išsilavinimo lygiui, daugėja ir tiriamųjų, turinčių aukštesnį emocinį intelektą (bendrąjį ir elgesio). Darbuotojų emocinio intelekto (elgesio aspekto) lygis siejasi su darbo pobūdžiu: tiriamųjų, kurių darbas labiau susijęs su socialinių ryšių palaikymu, emocinis intelektas yra aukštesnis, nei dirbančių techninį darbą (Kendall's tau-c=0,23 p<0,05). Lyties faktorius nėra reikšmingas emocinio intelekto lygiui. 38 – 47 metų amžiaus tiriamųjų grupėje emocinio intelekto elgesio aspekto koeficientas yra vidutiniškai aukštesnis, nei 18 – 37 metų amžiaus grupėje (t testas p=0,017; Mann-Whitney p=0,045). [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Darbuotojai; Emocinis intelektas; Informacinių technologijų organizacija; Informacinių technologijų organizacijos; Samdomi darbuotojai; Socialinis-psichologinis klimatas; Emotional intalligence; Emotional intelligence; Employees; Information technology organisations; Information technology organizations.

ENEmotional intelligence in its widest sense could be described as individual‘s ability to integrate emotions and thinking, i.e., to recognize and perceive emotions and their importance, to assimilate and manage emotions and reason based on this. Research presented in this paper is an attempt to look at emotional intelligence as an organizational social-psychological climate factor. The climate in 11 Vilnius organizations was researched and worker emotional intelligence was assessed simultaneously estimating some of employee social-demographic indices. Research methods: Emotional Intelligence Test (I. Jerabek, 1999), Group Social-psychological Climate Diagnostic Questionnaire. ( , 2000), Questions Indicating Socialdemographic Data (gender, age, education, type of work). [From the publication]

ISSN:
1392-0758
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/39143
Updated:
2021-01-29 20:06:24
Metrics:
Views: 35    Downloads: 10
Export: