Vadovų gebėjimas valdyti darbe kylantį stresą

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vadovų gebėjimas valdyti darbe kylantį stresą
Alternative Title:
Manegers' ability to cope with stress in the work settings
In the Journal:
Verslas, vadyba ir studijos. 2010, Vol. 8, no. 1, p. 312-325
Keywords:
LT
Stresas darbe; Vadovas; Vadovo galimybės; Vadovo gebėjimai; Vadovų gebėjimai.
EN
Manager; Manager's ability; Managers ability; Stress at work.
Summary / Abstract:

LTStresas yra neatsiejamas šių laikų įmonės vadovo profesinės veiklos komponentas. Šiame straipsnyje nagrinėjamas gebėjimas valdyti darbe kylantį stresą siekiant sumažinti vadovų streso darbe lygį, panaikinant stresą sukeliančius veiksnius arba sumažinant jų poveikį. Nuo to, kaip vadovai geba valdyti stresą – įveikti darbe ar asmeniniame gyvenime kylančias stresines situacijas, – priklauso tiek jo fizinės, tiek psichologinės sveikatos būklė. Straipsnio tikslas – nustatyti Lietuvos smulkių ir vidutinių verslo įmonių vadovų gebėjimo valdyti stresą darbe problemas. Stresas darbe gali būti apibūdinamas kaip organizmo būsena, kylanti dėl netikėtų nepalankių aplinkybių, dezorganizuojančių darbinę veiklą, poveikio. Streso darbe analizei naudojami „eustreso“ (džiugesio), o neigiamo pobūdžio streso analizei – „distreso“ (sielvarto) ir emocinio „perdegimo“ terminai. Tyrimo rezultatai atskleidė, jog vadovų gebėjimas valdyti darbe kylantį stresą nepakankamas: geriausiai iš streso valdymo įgūdžių išugdytas gebėjimas pašalinti stresorius, menkai išugdytas atsparumas stresams, taip pat tobulintinas laikinų relaksacijos priemonių taikymo įgūdis. Streso valdymo gebėjimams ugdyti vadovams rekomenduojama pasitelkti stresorių šalinimo strategiją: planuoti laiką, stiprinti atsparumą stresams ugdant emocinį intelektą, kuriant bendradarbiaujančias darbuotojų komandas, deleguojant įgaliojimus, ugdant komunikavimo kompetencijas ir reorganizuojant darbą. Individualaus atsparumo stresams ugdymui rekomenduojama nepamiršti sveiko gyvenimo būdo, atsiradus poreikiui – trumpalaikių relaksacinių priemonių taikymo.

ENThe article analyses the type of expression of manager professional stress. The main features of professional stress are discussed taking into consideration the problems, which can arise due to stress at work. Impact of long-lasting stress suffered at work is displayed through the changes in managers' behaviour, which reduces management effectiveness, causes health problems and pathological changes in the organism systems. By means of a standardized test, stress management skills of managers of Lithuanian small and medium-size business companies are disclosed: elimination of stress factors, resistance to stress, temporary means of coping with stress. The most relevant reasons, which cause managers' stress at work, are identified. The results of survey show that managers' ability to cope with stress in the work settings is insufficient: the best developed stress management skill amongst the respondents is ability to eliminate stress factors; while resistance to stress is poorly developed, the skill in applying temporary means of relaxation is also subject to improving. In order to develop stress management skills, managers are recommended to use a strategy for elimination of stress factors: to plan time, strengthen resistance to stress by developing emotional intellect, by creating cooperating teams of employees, delegating authority, developing competencies of communication and work reorganization. For individual development of resistance to stress it is recommended to maintain healthy lifestyle and apply temporary means of relaxation when the need arises. [text from author]

ISSN:
1648-8156
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/29634
Updated:
2021-02-25 10:00:04
Metrics:
Views: 106    Downloads: 9
Export: