Transporto įmonės kokybės vadybos sistemos projektavimas, įvertinant vartotojų poreikius

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Transporto įmonės kokybės vadybos sistemos projektavimas, įvertinant vartotojų poreikius
Alternative Title:
Development of quality management system in a transport company by evaluating consumers needs
In the Journal:
Mokslas - Lietuvos ateitis [Science – Future of Lithuania]. 2014, t. 6, Nr. 1, p. 1-8. Verslas XXI amžiuje
Keywords:
LT
Kokybė / Quality; Konkurencija / Competition; Prekės ir paslaugos / Goods and services; Transportas / Transport; Vartotojai / Consumers.
Summary / Abstract:

LTKiekvienos įmonės tikslas – efektyviau naudoti išteklius, patenkinti vartotojų poreikius ir siekti pelno. Siekiant vis didesnio įmonės pelningumo ir konkurencingumo daug dėmesio turi būti skiriama įmonės teikiamų paslaugų vartotojams. Abipusei naudai efektyviau kurti kiekvienai įmonei yra būtina žinoti jų elgseną, poreikius. Transporto įmonė – ne išimtis. Kiekviena transporto įmonė, siekianti įdiegti ir sėkmingai taikyti kokybės vadybos sistemas, privalo išanalizuoti vartotojų poreikius. Analizė atskleidžia tobulintinas įmonės veiklos procesų sritis ir palengvina numatomų patobulinimų įgyvendinimą. Tai svarbu siekiant užtikrintai patenkinti klientų poreikius, įmonę valdyti efektyviai, sumažinanti klaidų tikimybę ir sutaupyti lėšų ateityje. Straipsnio tikslas – išanalizuoti, kaip vartotojų poreikiai lemia kokybės vadybos sistemos projektavimą transporto įmonėse. Taikyti šie tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė, tikslinės vartotojų grupės anketinė apklausa. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Kokybės vadybos sistema; Konkurencingumas; Paslaugų plėtra; Transporto įmonės; Vartotojas; Companies; Competitiveness; Consumer; Development of services; Quality management system; Transport; Transport companies.

ENThe aim of each company is an efficient use of resources and improving its services. In order to increase the company’s profitability and competitiveness, special attention must be paid to consumers. The customers’ behavior and needs must be analysed to effectively create mutual benefits. Each transport company seeks to introduce and successfully implement quality management systems. Therefore customer‘s needs must be examined. This analysis reveals which business processes of the company must be improved, facilitates the improvement of those processes. Thus, it allows a company to ensure customer satisfaction and the efficiency of processes while reducing all errors, saving cost in the future. The main goal of this article is to analyse how the consumers‘ needs determine the creation of a quality management system in transport companies. The research methods used: scientific literature analysis, the questionnaire of the target group. [From the publication]

DOI:
10.3846/mla.2014.01
ISSN:
2029-2252
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/53025
Updated:
2019-02-07 13:41:07
Metrics:
Views: 116    Downloads: 33
Export: