Rinkodaros tyrimai: teorija ir praktika

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Rinkodaros tyrimai: teorija ir praktika
Publication Data:
Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2012.
Pages:
405 p
Notes:
Bibliografija prie skyrių ir dalykų rodyklė. Reikšminiai žodžiai: Eskperimentiniai tyrimai; Informacijos rinkimas ir sisteminimas; Kiekybiniai tyrimo metodai; Kokybiniai tyrimo metodai; Marketingas; Rinkodara; Rinkodaros metodologija; Rinkodaros tyrimai; Rinkos tyrimai; Sisteminė analizė; Tarptautinė rinkodara; Tyrimų informacija; Tyrimų metodologija; Valstybės rinkodara; Information selection and generalising; International Marketing; Marketing; Marketing Methodology; Marketing Research; Qualitative research methods; Quantitative research methods; Research methodology; Researches information; State Marketing; Systematical analysis.
Keywords:
LT
Eskperimentiniai tyrimai; Informacijos rinkimas ir sisteminimas; Kiekybiniai tyrimo metodai; Kokybiniai tyrimo metodai; Marketingas; Rinkodara; Rinkodaros metodologija; Rinkodaros tyrimai; Rinkos tyrimai; Sisteminė analizė; Tarptautinė rinkodara; Tyrimų informacija; Tyrimų metodologija; Valstybės rinkodara.
EN
Information selection and generalising; International Marketing; Marketing Methodology; Marketing Research; Marketing; Qualitative research methods; Quantitative research methods; Research methodology; Researches information; Systematical analysis; State Marketing.
Summary / Abstract:

LTŽmonių, ir ypač vadovų, veiksmų ir sprendimų kokybė labai priklauso nuo to, kiek jie turi ir panaudoja informacijos, žinių ir patirties apie terpę, kurioje siekia savo tikslų. Rinkodara yra žinių apie verslo ir/ar kitų socialinių tikslų siekimą konkrečiomis rinkodaros aplinkos sąlygomis ir metodų visuma. Gilindamiesi į rinkodaros tyrimų paskirtį, turinį, loginę struktūrą, metodus, taikymo sąlygas ir ypatumus turime suprasti jos vietą ir paskirtį bendrame rinkodaros kontekste. Teorinė ir metodologinė rinkodaros tyrimų medžiaga šiame vadovėlyje dėstoma kryptingai einant link rinkodaros ir verslo praktikos problemų pažinimo ir išsiaiškinimo bei jų sprendimų ieškos. Moksliškai pagrįstą pagrindą vadovėlio kokybei, o kartu praktiniam patikimumui ir naudingumui teikia kompleksiškai susietas, nuosekliai išdėstytas ir konkrečiais pavyzdžiais iliustruotas teorinių nuostatų pritaikymas rengiant ir naudojant rinkodaros tyrimų informacijos rinkimo priemones bei jos apdorojimo ir analizavimo socialiniams mokslams skirtos programinės įrangos (SPSS) priemonėmis procedūras. Vadovėlyje gausu praktinių pavyzdžių, kurie padės suprasti ir perprasti teorines sampratas ir metodus, taip pat lengviau ir greičiau išmokti taikyti jų praktinio naudojimo procedūras. Pateikiama ir nemažai esminių naujovių, patikslinimų ir papildymų. Vadovėlio sandara aprėpia teorinius, metodinius ir praktinius rinkodaros tyrimo aspektus. Šiame vadovėlyje daugiau vietos ir dėmesio skiriama praktiniam taikomajam aspektui.

ENThe quality of decisions made by people, especially by managers, largely depends on the amount of information, knowledge and experience they have in the field they work and they way they use thereof. Marketing is the complex of knowledge about the pursuit of business and/or other social goals under specific market conditions and methods thereof. When analysing the purpose, content, logical structure, methods, application conditions and peculiarities of market research, we have to understand its place and purpose in the general context of marketing. In this textbook, the theoretical and methodological material of market research is presented in direction towards the perception of problems of marketing and business practice and the analysis of solutions to them. The textbook and its practical reliability and use are scientifically based on a complex of specific examples which illustrate the application of theory when creating and using means of marketing research information collection and processing thereof. The textbook presents a vast variety of examples, which will help understand and perceive theoretical notions and methods and procedures of practical application thereof. The book also presents a number of significant novelties, revisions and supplements. The textbook covers theoretical, methodological and practical aspects of market research. This textbook pays more attention to the practical aspect of market research.

ISBN:
9786094590597
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/39388
Updated:
2022-12-20 09:15:57
Metrics:
Views: 266
Export: