Kalbų varžybos : Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų ir didikų sveikinimai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
  • Lenkų kalba / Polish
  • Lotynų kalba / Latin
Title:
Kalbų varžybos: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų ir didikų sveikinimai
Alternative Title:
  • Competition of languages: the ceremonial greetings of the grand Duchy of Lithuania's rulers and nobles
  • Konsert języków: pozdrowienia władców i magnatów Wielkiego Księstwa Litewskiego
Publication Data:
Vilnius : Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, 2010.
Pages:
272 p
Series:
Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų studijos; t. 5
Keywords:
LT
13 amžius - 1569. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė. LDK.
Summary / Abstract:

LTŠi knyga skirta specifiniam literatūros žanrui – sveikinimams („gratulationes“), kuriais buvo pagerbiami į Vilnių atvykę Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovai ir didikai. Šis literatūros žanras buvo tiesiogiai susijęs su valdovų ir didikų rūmų viešojo gyvenimo tradicijomis ir papročiais. Šį žanrą Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje ypatingai išpuoselėjo ir įtvirtino jėzuitų vienuolija („Societas Jesu“), tapusi svarbiausia Katalikų Bažnyčios atrama, įgyvendinant Tridento bažnytinio susirinkimo (1545–1563 nuostatas, reformuojant Katalikų Bažnyčią ir įveikiant Reformaciją. Visų skelbiamų kūrinių autoriai – Vilniaus jėzuitų kolegijos ir universiteto auklėtiniai. Kai kurie iš jų buvo į Vilniaus universitetą iš įvairių Europos kraštų studijuoti arba dėstyti atvykę asmenys. Leidinyje siekiama parodyti žanrinę šių tekstų įvairovę, Europos poetinių naujovių recepciją, literatūrinių kūrinių teatralizuoto „atlikimo“ formas. Daugumas sveikinimų parašyti lotynų kalba, tačiau ilgainiui atsirado įvairiakalbių sveikinimų, sukurtų lenkų, vokiečių, italų, ispanų, prancūzų, anglų, taip pat ir lietuvių kalbomis. Rinkinyje pateikti kūrinėliai puikiai parodo mokymo lygį Vilniaus jėzuitų kolegijoje, to mokymo pobūdį, sekimą Antikos autoriais, erudiciją, yra XVI amžiaus realijų bei interesų išraiška. Eilių autoriai – kolegijos studentai Jurgis Koračas, Jurgis Kalas, Albertas Stažeskis, Albertas Jarnovskis, Mikalojus Karpis, Jurgis Čartoryskis ir kiti – demonstruoja puikų lietuvių kalbos mokėjimą, antikinės literatūros formų įvaldymą, klasikinį išsilavinimą.Reikšminiai žodžiai: Etika; Europa; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Liudvika Marija Gonzaga; Ritualai; Steponas Batoras (Stefan Batory; István Báthory; Stephen Bathory); Sveikinimai; Sveikinimai (gratulationes); Tradicijos; Valdovai ir didikai; Vilniaus jėzuitų kolegija; Vilniaus universitetas (VU; Vilnius University); Vilnius; Vladislovas Vaza; Zigmantas Vaza, 1566-1632 (Zygmunt III Vaza; Sigismund); Ceremonial greetings; Dukes, nobles; Ethics; Greetings (gratulationes); Ladislaus Vasa; Ludwika Maria Gonzaga; Rituals; Rulers and nobles; Sigismund Vasa; The Grand Duchy of Lithuania; Traditions; Vilnius; Vilnius Jesuit University.

ENThis book is dedicated to a specific literary genre, i.e. greetings (“gratulationes“), which were used to honour rulers and noblemen of the Grand Duchy of Lithuania upon their arrival to Vilnius. This literary genre was directly related to traditions and habits of the public life of the rulers and noblemen. This genre in the Grand Duchy of Lithuania was especially fostered and anchored by the Jesuit monkhood “Societas Jesu”, which became the key support of the Catholic Church when implementing the provisions of the Council of Trent and reforming the Catholic Church as well as coping with the Reformation. The authors of the all announced works are students of Vilnius Jesuit College and University. Some of them were sent to study or teach at Vilnius University from various European states. The publication seeks to demonstrate the variety of genres of these texts, the reception of poetic novelties in Europe, and forms of “theatrical” performance of literary works. The majority of greetings were written in Latin, however, with time, greetings were written in various languages: Polish, German, Italian, Spanish, French, English, and Lithuanian. The works presented in the compilation perfectly demonstrate the level of teaching at Vilnius Jesuit College, its nature, and adherence to Antique authors, their erudition. They are a perfect expression of the actual life and interests of the 16th century. The authors of the lines are students of the college Jurgis Koračas, Jurgis Kalas, Albertas Stažeskis, Albertas Jarnovskis, Mikalojus Karpis, Jurgis Čartoryskis and other students. They demonstrate perfect Lithuanian language skills, acquisition of antique literary forms and classical education.

ISBN:
9786099507491
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/28103
Updated:
2022-01-05 15:49:20
Metrics:
Views: 66
Export: