XVI-XVII a. lituanika Lietuvos mokslų akademijos bibliotekoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
XVI-XVII a. lituanika Lietuvos mokslų akademijos bibliotekoje
Alternative Title:
Lithuanica saeculi sexti decimi et septimi decimi ex Bibliotheca Academiae Scientiarum Lithuaniae
Publication Data:
Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2007.
Pages:
XXVII, 502 p
Notes:
Rodyklės.
Contents:
Kn. taip pat: Senoji Lietuvos MA bibliotekos lituanika (liet., angl.) / Daiva Narbutienė, p. VII-XXVII.
Keywords:
LT
1569-1795. Lietuva ATR laikotarpiu; 13 amžius - 1569. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė. LDK.
Summary / Abstract:

LTLietuvos mokslų akademijos bibliotekoje saugomos senosios lituanikos samprata apibūdinama taip: visi užsienio kalbomis išspausdinti leidiniai, turiniu, autoryste, paskirtimi, dedikacijos ir kitais ryšiais susiję su Lietuva. Publikuojamą lituanikos katalogą sudaro 966 įrašai (1046 tomai). Jame suregistruotos knygos lotynų, lenkų, vokiečių, prancūzų, rusėnų, latvių ir kt. kalbomis. Į katalogą įtraukti tik originalių spaudinių aprašai. Bibliografinio aprašo struktūra atitinka ISBD (A) standarto reikalavimus. Aprašuose aptariamas kiekvienas egzempliorius: nurodomi esami defektai, rankraštinės marginalijos, proveniencijos (nuosavybės įrašai, ekslibrisai, antspaudai, lipdės), apibūdinami įrišimai. Dviem kalbomis – lietuvių ir anglų – publikuojamame įvadiniame straipsnyje „Senoji Lietuvos MA bibliotekos lituanika“ apibūdinama lituanikos sąvoka, apžvelgiamas lituaninių knygų fondas, aptariama katalogo struktūra. Leidinio pabaigoje skelbiamos pagalbinės rodyklės: antraščių; asmenvardžių; chronologinė; spaustuvininkų, leidėjų ir platintojų; proveniencijų. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Lituanika; Knygos; Proveniencijos; Leidėjai; Rodyklės; Lituanika; Books; Proveniences; Printers; Indices.

ENThe concept of the old Lithuanica, stored in the library of Lithuanian Academy of Sciences is characterized in the following way: all the publications, printed in foreign languages and related to Lithuania by their content, authorship, purpose, dedication and other relations. The published catalogue includes 966 entries (1046 volumes). The catalogue has books in Latin, Polish, German, French, Russian, Latvian and other languages registered. The catalogue includes only the descriptions of original printings. The structure of the bibliographic description complies with the requirements, provided in the Standard ISBD (A). The descriptions discuss each copy: the existing deficiencies, manuscript marginalia and provenances (property labels, ex-libri, seals and stickers) are specified, bindings are described. The concept of Lithuanica is defined, the fund of Lithuanistic books is overviewed and the structure of the catalogue is discussed in the introductory article “The Old Lithuanica of the Library of the Lithuanian Academy of Sciences”, published in two languages, i. e. English and Lithuanian. At the end of the publication the indexes are provided for captions, personal names, chronology, typographers, publishers, circulators and provenances.

ISBN:
9789955698401
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/13818
Updated:
2020-11-29 13:16:45
Metrics:
Views: 40    Downloads: 13
Export: