Administracinė teisė : teorija ir praktika. D. 1

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Administracinė teisė: teorija ir praktika. D. 1
Publication Data:
Vilnius : MES, 2012.
Pages:
464 p
Notes:
Bibliografija.
Keywords:
LT
Administracinė teisė; Admisnitracinės teisės principai; Administraciniai teisiniai santykiai.
EN
Administrative law; Principles of administrative law; Administrative legal relations.
Reviews:
Recenzija leidinyje Teisė. 2013, t. 86, p. 179-184
Summary / Abstract:

LTKnygoje kompleksiškai nagrinėjama administracinės teisės sąvoka (kontinentinės ir anglosaksų teisės sistemų kontekste), principai, funkcijos, reguliavimo dalykas ir metodologija, sistema, sąveika su kitomis teisės šakomis ir administracinės teisės mokslas, pateikiama administracinės teisės europeizacijos samprata, tiriamas ES teisės poveikis šiai teisės šakai. Ypatingas dėmesys čia taip pat skiriamas administracinio teisinio reguliavimo sistemai, administracinių teisės normų struktūrai, klasifikavimui, įgyvendinimo formoms, sisteminimui ir jų galiojimui laike, teritorijoje (erdvėje) ir asmenų atžvilgiu. Šio darbo naujovė ta, kad atitinkamas dėmesys skirtas spragų pasireiškimo administracinėje teisėje apžvalgai. Vadovėlis (I dalis) užbaigiamas administracinių teisinių santykių visapusiška analize. Siekiant išryškinti teorijos ir praktikos glaudžias tarpusavio sąsajas, doktrininės nuostatos iliustruojamos Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo jurisprudencija.

ENThe book takes a complex approach to examine the notion of administrative law (in the context of continental and common law), principles, functions, the object of regulation and methodology, system, interaction with other branches of law and the science of administrative law, and presents the concept of Europeanization of administrative law, as well as analyses the impact of the European Union (EU) law on this branch. Particular focus is also shifted on the administrative legal regulation system, administrative legal norm structure, classification, forms of implementation, systematisation and their validity with regard to time, territory (space) and persons. The study is innovative as it pays due regard to the overview of gaps in administrative law. The textbook (Part I) ends with a comprehensive analysis of administrative legal relations. Seeking to point out a close interrelationship between theory and practice, doctrinal provisions are illustrated by the jurisprudence of the Constitutional Court of the Republic of Lithuania and the Supreme Administrative Court of Lithuania.

ISBN:
9786099520292
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/39304
Updated:
2016-06-27 08:36:05
Metrics:
Views: 117    Downloads: 1
Export: