Mąstymas tautomis : Konceptuali normatyvioji nacionalizmo schema

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mąstymas tautomis: Konceptuali normatyvioji nacionalizmo schema
In the Journal:
Naujasis Židinys - Aidai. 2011, Nr. 6, p. 370-382
Keywords:
LT
Diskursas; Etnokultūrinė bendruomenė; Individas; Mąstymas; Nacionalizmas; Normatyvioji schema; Tapatybė; Tauta; Tautinė tapatybė.
EN
Discourse; Ethno-cultural community; Identity; Individual; Nation; National identity; Nationalism; Normative scheme; Thinking.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje tyrinėjamas nacionalizmas, kuris įvairiais pavidalais atlieka svarbų vaidmenį politikos ir kultūros gyvenime. Apžvelgiama sampratų įvairovė, kuri atskleidžia, kad nacionalizmas yra modulinis, jo idėjos lengvai pritaikomos naujoms aplinkybėms. Nacionalizmas nėra reiškinys, turintis aiškiai nustatytas sąlygas. Tyrinėtojai nurodo įvairius apibūdinimus, kurie tiksliai neatskleidžia centrinių nacionalizmo idėjų ir paskirčių vienybės, tenkinasi atskirų elementų išvardijimu, nepabrėžia jų sąsajų. Pirmoje straipsnio dalyje pristatoma konceptuali normatyviojo nacionalizmo schema. Schemos negalima sutapatinti su nacionalizmu, ypač jei nacionalizmas yra laikomas politiniu sąjūdžiu. Schema yra nacionalizmo pamatas ta prasme, kad jai įsitvirtinant žmonių sąmonėje išsivysto nauja bendruomenės gyvenimo samprata, nauja kolektyvinė tapatybė ir individų savimonė. Nacionalizmo šerdį sudaro šitie vaizdiniai ir su jais susiję įsipareigojimai, kurie po kiek tampa beveik nepastebima žmonių mąstysenos dalimi. Be jų nebūtų nacionalizmo. Schema turi ir kitą privalumą – didelę aiškinamąją galią. Ji aiškiau išryškina pagrindinių nacionalizmą palaikančių vaizdinių tarpusavio ryšius ir tą bendruomenės gyvenimo sunorminimą, kuris suteikia nacionalizmui dinamikos. Antroje dalyje nagrinėjama naujoviška tautos kaip etnokultūrinės bendruomenės, turinčios teisę lemti savo likimą, samprata. Trečioje dalyje dėmesys sutelkiamas į normatyviąją schemos dalį ir iš naujos sampratos kylančius įsipareigojimus. Pabaigoje išryškinamos esminės aptartos schemos ypatybės.

ENThe article explores nationalism that, in various forms, plays an important role in politics and culture. The article explores nationalism that plays an important role in politics and culture in various forms. The variety of concepts is examined. It reveals that nationalism is modular, its ideas are easily adaptable to new circumstances. Nationalism is not a phenomenon with clearly defined conditions. Researchers refer to various descriptions that do not accurately reveal the unity of central ideas and purposes of nationalism, but rather list individual elements and do not point out their interrelations. Part 1 of the following article presents a conceptual scheme of normative nationalism. The scheme cannot be identified with nationalism, especially if nationalism is considered a political movement. The scheme is the basis of nationalism, in the sense that when it is established in the consciousness of the people, a new conception of community life, a new collective identity and individual self-awareness develops. The core of nationalism consists of these images and related commitments, which become almost obscure in the human mindset after some time. Without them there would be no nationalism. The scheme has another advantage - a great explanatory power. It even more clearly highlights the interrelationships between the main images supporting nationalism and the standardization of the life of the community that provides nationalism with dynamics. Part 2 examines an innovative concept of a nation as an ethno-cultural community that has the right to make decisions regarding its own destiny. Part 3 focuses on the normative part of the scheme and the obligations arising from the new concept. The end highlights the essential features of the scheme in question.

ISSN:
1392-6845
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/45908
Updated:
2021-02-22 22:50:19
Metrics:
Views: 63    Downloads: 1
Export: