Dvejopa XIX a. pabaigos lietuviškų laikraščių rašyba

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Dvejopa XIX a. pabaigos lietuviškų laikraščių rašyba
Alternative Title:
Dual Orthography in Lithuanian Newspapers in the Late 19th Century
In the Book:
Raidžių draudimo metai / sudarytojas Darius Staliūnas. Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2004. P. 207-212
Keywords:
LT
19 amžius; Čekijos Respublika (Czech Republic); Lietuva (Lithuania); Rašyba. Skyryba. Ortografija / Spelling. Punctation. Orthography.
Summary / Abstract:

LTXIX amžiaus paskutiniaisiais dešimtmečiais ėjusių lietuviškų laikraščių redaktoriai jautė reikalą atsisakyti lenkiškųjų rašmenų. Tačiau ta inteligentų jausena kėlė įtampą visuomenėje, nes tie rašmenys buvo ganėtinai įprasti skaitytojams. Inteligentų laikraštyje Varpas rašmenys , pakeisti <č>, <š> 1890 metais, tačiau Ūkininke šios raidės pasirodė tik 1894 metais. 1890–1893 metais, dvigubo rašybos standarto taikymo laikotarpiu, medžiagą abiems laikraščiams ruošė tie patys redaktoriai, spausdinta tose pat spaustuvėse. Tad nei skirtingi redaktoriai, nei spaustuvininkai negalėjo lemti dvejopos laikraščių ortografijos. Rašmenys <č>, <š> iš pradžių Ūkininke nevartoti, nes buvo nepažįstami mažai išsilavinusiems jo skaitytojams. Tėvynės Sargas 1896 metais spausdintas su <č>, <š>, tačiau nuo 1897-ųjų vidurio pradėti vartoti , . Leidėjai teigė taikąsi prie skaitytojų. Grįžti prie raidžių <č>, <š> juos paskatino tik Petro Kriaušaičio Lietuviškos kalbos gramatika (1901). Tos pačios redakcijos laikraštis inteligentams Žinyčia nuo pirmojo numerio (1900) spausdintas su <č>, <š>. Tiriamuoju laikotarpiu šie abu leidiniai buvo rengiami vieno redaktoriaus, spausdinami vienoje spaustuvėje. Nuo 1890-ųjų, kuomet Varpe rašmenys , buvo pakeisti iš čekų raidyno nusižiūrėtais <č>, <š>, iki 1901-ųjų, kada buvo išleista Kriaušaičio Lietuviškos kalbos gramatika, skirtinas pereinamasis lietuvių ortografijos laikotarpis. Tuo metu būta dvejopos – inteligentų ir valstiečių laikraščių rašybos. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Lietuviška rašyba; Lithuanian spelling; Language history.

ENThe editors of Lithuanian newspapers published at the end of the 19th century believed it was necessary to get rid of Polish letters. However, such an attitude caused tension in society, because these letters were quite acceptable to the readers. In 1890, the Polish letters and in the intelligentsia's newspaper Varpas were replaced with Lithuanian <č> and <š> 1890. In 1894, such letters appeared in the Ūkininkas newspaper. In 1890–1893, a period of dual orthography, materials for both newspapers were prepared by the same editors, with the newspapers published at the same publishing houses. Therefore, neither different editors nor publishing houses could determine dual orthography of newspapers. At first, the letters <č> and <š> were not used in the Ūkininkas newspaper, because poorly-educated readers did not know them. The letters <č> and <š> were used in the Tėvynės Sargas newspaper in 1896, but were replaced with and from the middle of 1897. The publishers said it was done at the readers’ request. Petras Kriaušaitis’ Lietuviškos Kalbos Gramatika (Lithuanian Grammar, 1901) encouraged them start using <č> and <š> again. The letters <č> and <š> were used in the first issue of Žinyčia (1900), a newspaper for the intelligentsia published by the same editors. Both publications were published by the same editor and at the same publishing house. The period from 1890, when the letters and in Varpas were replaced with Czech <č> and <š>, to 1901, when Kriaušaitis’ Lietuviškos Kalbos Gramatika was published, was a transitional period of Lithuanian orthography. There were two kinds of orthography in the intelligentsia's and peasants' newspapers.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7296
Updated:
2019-02-14 20:29:13
Metrics:
Views: 64
Export: