The printer and the scholar : the making of Daniel Klein's Grammatica Litvanica

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The printer and the scholar: the making of Daniel Klein's Grammatica Litvanica
Alternative Title:
Spaustuvininkas ir mokslininkas: Danieliaus Kleino Grammatica Litvanica
In the Journal:
Archivum Lithuanicum. 2004, t. 6, p. 17-41
Keywords:
LT
D. Kleinas; Gramatika; Karaliaučiaus senieji raštai; Korektorius; Korektūra; Pasha Mense; Raidės; Raidžių liejimas; Reusner; Spausdinimo technika; Spaustuvininkas; Spaustuvė; Taisymai; Tipografija.
EN
Casting of letters; Chatracters; Corrections; Corrector; D. Klein; Grammar; Kenigsberg's old writes; Pasha Mense; Printer; Printing house; Proofreading; Reusner; Typographic technology; Typography.
Summary / Abstract:

LTDanieliaus Kleino lietuvių kalbos gramatikų Grammatica Litvanica (1653) ir Compendium Litvanico-Germanicum (1654) tipografinė analizė bei kiti su abiejų spaudinių rengimu susiję šaltiniai atskleidžia, kokių keblumų kilo spausdinant šias knygas. Trūko kirčiuotų literų, jų įdėta iš kitų spaudmenų rinkinių. Kleinas norėjo kruopščiai parengti gramatikas, bet dėl didelio nuotolio negalėjo būti spaustuvėje ir patikrinti jau parengtų spausdinti puslapių. Jis nesuprato spausdinimo technologijos, veikiausiai dėl to neįstengė spaustuvininkui aiškiai išdėstyti savo reikalavimų. Spaustuvininkui Johannui Reusneriui darbas atrodė sudėtingas ir nepelningas. Jis pats varžėsi su kitu spaustuvininku Pascha Mense, be to, tai buvo ekonomiškai sunkus metas. Iš dalies šios aplinkybės lėmė, kad Kleino giesmynas spausdintas dvylika metų, o žodynas apskritai nebuvo išleistas. [Iš leidinio]

ENA close analysis of the printing of Daniel Klein's Grammatica Litvanica and its companion Compendium Litvanico-Germanicum, along with other sources regarding the produc- tion of these two works, reveals the difficulties involved in their production and some of the steps taken to circumvent a shortage of accented characters, including substituting accented characters from other fonts. Klein was frustrated in his desire to produce an accurate grammar by his distance from the press and his inability to proof the pages as they were produced for printing. In addition, Klein's misunderstanding of the demands of printing technology may have caused difficulty in communicating his needs to the printer. The printer, Johann Reusner, found the work difficult and unprofitable; he him- self was struggling with competition from another printer, Pascha Mense, as well as attempting to earn a livelihood in an unsettled time period. These factors may have contributed to the fact that it took 12 years to produce Klein's hymnal and that his dictionary was never published. [From the publication]

ISSN:
1392-737X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/19841
Updated:
2018-12-17 11:24:04
Metrics:
Views: 51    Downloads: 1
Export: