Spaustuvininkų įtaka rašybai ir jos standartams

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Spaustuvininkų įtaka rašybai ir jos standartams
Alternative Title:
Influence of printers on and orthographic standards textual orthography
In the Journal:
Archivum Lithuanicum. 2001, t. 3, p. 129-152
Keywords:
LT
Diakritikas; Didžiosios raidės; Lietuvių kalba; Lietuvių ortografija,A kalba; Mažoji Lietuva; Ortografija; Rankraštis; Rašyba; Skyryba; Spausdinimas; Ž kalba.
EN
Capital letters; Diacritic; H language; L language; Lithuania Minor; Lithuanian orthography; Manuscript; Orthography; Printers; Punctuation; Trumps Katekizmas.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama spaustuvininkų įtaka rašybai ir jos standartams. Atkreipiamas dėmesys, kad kalbos istorikai, rinkdamiesi vieną ar kitą kalbos lytį iš spausdinto teksto ir nekomentuodami, tarsi sutinka, jog ji išspausdinta taip, kaip buvo parašęs autorius. Tik tam tikrais atvejais pažymima, kad neturint rašmenų rašyba tiesiog paprastinta. Autorius pažymi, kad lietuvių kalba Didžiojoje Lietuvoje iki XIX amžiaus pabaigos buvo dominuojama kitų kalbų. Dominuojančios kalbos buvo prestižinės, o dominuojamosios prestižo neturėjo. Teigiama, kad kitakalbiai spaustuvininkai, gerai mokėję dominuojančio statuso kalbas, spausdindami neprestižinių kalbų tekstus paprastai neskirdavo lėšų lieti papildomiems ženklams, kurie nebuvo vartojami svarbiausių kalbų tekstuose. Autorius lygina Kazimiero Skrodzkio rankraštį “Trumpas Katekizmas” ir pagal jį 1856 metais Juozapo Zavadskio spaustuvėje išleistą knygelę tuo pačiu pavadinimu , taip pat Motiejaus Valančiaus “Žyvato Jėzaus Kristaus” rankraštį su Abraomo Dvorčiaus spaustuvėje išleistos knygos tekstu. Lyginamos klaidos, sąmoningi spaustuvininkų pakeitimai, kuriuos galėjo padaryti tik lietuviškai mokantys ar lietuviškai nemokantys asmenys. Konstatuojama, kad didžiuma sąmoningų J. Zavadskio ir A. Dvorčiaus spaustuvių keitimų yra skirtingi, todėl negalima kalbėti apie sąmoningai nuo rankraščių rašybos besiskiriančią lietuvių spaustuvininkų rašybą. Manoma, kad spaustuvininkai buvo įpratę spausdinti lenkiškas knygas, lietuvių kalbą veikiausiai mokėjo nepakankamai ir neturėjo rašymo lietuviškai įgūdžių.

ENThis article examines the impact of printers to orthography and its standards. It is noted that language historians while choosing one of the language forms from the printed text and not commenting anything, as if agrees that it has been printed the way the author wrote. Only in certain cases it is defined that when characters were missing, orthography has been simplified. The author notes that other languages have prevailed over Lithuanian language in the Great Duchy of Lithuania until the end of 19th century. The dominant languages were prestigious and all remaining languages were of low-prestige. It is stated that printers speaking different languages and having thorough knowledge of dominant languages while printing texts of low-prestige, usually were not additionally funding the printing of extra characters, which have not been used in the texts of main languages. The author compares Kazimieras Skrodzkis' manuscript "Trumpas Katekizmas", the book of the same title by the printer Juozapas Zavadskis' (1856), and Motiejus Valancius' manuscript "Zyvato Jezaus Kristaus" with the orthography of the book printed by Abraomas Dvorcius. Errors and conscious printers' changes, which could have been done either by people having a good command of Lithuanian or by people not speaking Lithuanian, are being compared there. It is stated that most of the conscious changes by J,. Zavadskis and A. Dvorcius are dissimilar. Therefore, one cannot speak about orthography by Lithuanian printers consciously differing from manuscript orthography. Most likely the printers were used printing Polish books, while their skills in speaking and writing in the Lithuanian were weak.

ISSN:
1392-737X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/37582
Updated:
2018-12-17 10:55:12
Metrics:
Views: 90    Downloads: 3
Export: