Atminties institucijų rinkiniai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Atminties institucijų rinkiniai
Editors:
Pacevičius, Arvydas, sudarymas [com]
Publication Data:
Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2012.
Pages:
568 p
Series:
Bibliotheca Lituana; 2
Notes:
Bibliografija prie straipsnių.
Contents:
Pratarmė — Atminties institucijų rinkiniai: naujos tyrimų kryptys / Arvydas Pacevičius — Bibliotekininkystės mokslo paradigmos tinklaveikos visuomenėje / Ineta Krauls — Senųjų asmeninių Lietuvos bibliotekų tyrimai: status quo / Alma Braziūnienė — Lietuvos katalikų bažnyčių metrikų knygų tyrimų gairės / Vidas Garliauskas — Rękopiśmienne katalogi i inwentarze książek z ziem dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego – wybrane problemy zasad publikowania = Rankraštiniai knygų katalogai ir inventoriai iš buvusios Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemių – aktualios publikavimo principų problemos / Lilia Kowkiel, Arvydas Pacevičius, Iwona Pietrzkiewicz — Bažnyčių metrikų knygos ir parapijiečių sąrašai Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos rankraščių skyriuje: kilmė ir konfesiniai ypatumai / Saulius Žilys — Senieji rankraštiniai bibliotekų katalogai Lietuvos nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekoje / Jolita Steponaitienė — Vilniaus laikinosios archeologijos komisijos paveldo misija / Nastazija Keršytė — Antikinių vazų „istorinė atmintis“: kolekcionavimo aspektas XIX a. lietuvoje / Žygintas Būčys — Rola księży w upowszechnianiu książek w języku litewskim (na podstawie korespondencji do firmy Zawadzkich w Wilnie) = Kunigų vaidmuo platinant knygas lietuvių kalba (pagal Zavadzkių firmos Vilniuje korespondenciją) / Lilia Kowkiel, Arvydas Pacevičius— Tarybinių laikų ir tarybinių laikų rašytojų įmuziejinimo paradigmos / Nastazija Keršytė — Senieji atminties institucijų katalogai Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos rankraščių fonduose: Slucko šv. Elijo vienuolyno 1575 m. inventoriaus atvejis / Rima Cicėnienė — „Index librorum, in bibliotheca ecclesiae cathedralis Vilnensis“ z 1598 roku = „Vilniaus katedros bažnyčios bibliotekos knygų sąrašas“, sudarytas 1598 metais / Iwona Pietrzkiewicz — Inwentarz kościoła św. Piotra na Antokolu spisany przez Piotra Korkonosa = Šv. Petro bažnyčios Antakalnyje inventorius, sudarytas Petro Korkonoso 1609 metais / Iwona Pietrzkiewicz — Katalog biblioteki księcia Aleksandra Ludwika Radziwiłła w Nieświeżu (1651) = Kunigaikščio Aleksandro Liudviko Radvilos bibliotekos Nesvyžiuje katalogas (1651) / Rafal Witkowski — Vilniaus senosios regulos karmelitų vienuolyno prie šv. Jurgio bažnyčios bibliotekos 1677 metų inventorius: šaltinio publikacija / Erika Kuliešienė — Seniausiosios išlikusios originalios 1705–1726 m. Stakliškių bažnyčios krikšto metrikų knygos fragmento (1705–1710) publikacija / Algimantas Kaminskas-Krinčius — Vilniaus archeologijos komisijos 1856–1858 m. posėdžių protokolai / Žygintas Būčys — Leidinio iliustracijos.
Keywords:
LT
Kultūros paveldas / Cultural heritage.
Summary / Abstract:

LTLietuvos biblioteka (Bibliotheca Lituana) reiškia istorinius senojoje Lietuvoje susiformavusius atminties institucijų (archyvų, bibliotekų ir muziejų) rinkinius, kolekcijas, šiandien vadinamus tiesiog fondais ar informacijos telkiniais. Suprantama, kad jie slepia dar daug paslapčių ir nuolat praplečia mūsų žinias apie Lietuvos istorijos ir kultūros paveldą bei bendruomenes, be kurių minėto paveldo neturėtume. Leidinį sudaro tarpdalykiniams bibliotekininkystės ir informacijos, muziejininkystės, šaltiniotyros klausimams, Lietuvos bibliotekų, archyvų, muziejų raidai, knygos ir raštijos istorijai skirti straipsniai ir šaltinių publikacijos. Jos nubrėžia Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK), taip pat XIX−XX a. rinkinių, jų socialinės sklaidos, dokumentavimo, vietos informacinėse senosios Lietuvos visuomenės struktūrose tyrimų kryptis. Tyrimai aprėpia ne tik paveldotyrinį, rekonstrukcinį, bet ir antropologinį bei informacinį komunikacinį aspektą, atskleidžiantį informacijos ir žinojimo struktūrų kilmę ir raidą Lietuvoje. Pabrėžtina, kad buvo gilinamasi į paveldą, kuris saugomas ne tik bibliotekose, bet ir archyvuose bei muziejuose – šias institucijas pastaruoju metu imta vadinti „atminties institucijomis“.

ISBN:
9786094590146
Parts:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/51891
Updated:
2022-01-12 08:34:11
Metrics:
Views: 79
Export: