Kościół świętych Piotra i Pawła na Antokolu w Wilnie

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Kościół świętych Piotra i Pawła na Antokolu w Wilnie
Publication Data:
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolineum, 2008.
Pages:
296 p
Notes:
Bibliografija ir rodyklės.
Contents:
Wstęp: Stan badań; Źródła; Konstrukcja pracy — Kalendarium — Dzieje parafii Świętych Piotra i Pawła do końca lat 60. XVII w. — Legendarna fundacja Gasztolda — Od przełomu XV i XVI w. do pierwszej ćwierci XVII w. — Pod opieką kanoników regularnych laterańskich — Michał Kazimierz Pac i jego fundacja — Architektura kościoła antokolskiego — Budowa świątyni — Budowa klasztoru — Analiza architektoniczna: Bryła kościoła i jej proweniencja; Przestrzenny układ wnętrza i jego proweniencja — Architekci i budowniczowie: Jan Zaor; Giovanni Battista Frediani — Wystrój sztukatorsko-freskowy — Dekoracja stiukowa 1671-1702 — Analiza dekoracji stiukowej: Rzeźba figuralna i ornamentalna; Ołtarze; Warsztat Perti-Galli — Znaczenie dekoracji sztukatorskiej kościoła antokolskiego dla rzeźby Wielkiego Księstwa Litewskiego — Dekoracja malarska 1682-1686: Malowidła na sklepieniu nawy; Malowidła z zakrystii — Program ideowy — Mauzoleum Michała Kazimierza Paca: Regina Pacis - Królowa Pokoju, Królowa Paca; „Przysienki nieprzeżytej wieczności”; Miles Christianus; Cnoty; Osiem Błogosławieństw; Pokuta — Kanonicy regularni laterańscy: Ordo apostolicus; Patronowie kongregacji krakowskiej; Kult Pięciu Ran Pana Jezusa i Eucharystycznego Ciała Chrystusa; Matka Boska Łaskawa — Książęta Kościoła: Opoka Kościoła; Powszechność Kościoła — Zakończenie — Wykaz skrótów — Wykaz źródeł i opracowań — Spis ilustracji — Indeks osób.
Keywords:
LT
Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Architektūra / Architecture; Barokas / Baroque; Tapyba / Painting; Vienuolijos / Monasteries; Bažnyčia / Church.
Summary / Abstract:

LTReikšminiai žodžiai: Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Katalikų bažnyčia; Vilnius; Fundatorius; Reguliarieji kanauninkai; Architektūros formos; Tapyba; Lipdiniai; Barokas; The Grand Duchy of Lithuania; The Catholic Church; Vilnius; Founder; Canons Regular; Forms of architecture; Painting; Mouldings; The Baroque.

ISBN:
9788304049734
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/19391
Updated:
2022-01-05 22:19:52
Metrics:
Views: 66
Export: