Apie vieną dedikaciją Čiurlioniui. Balakausko "Kalnų sonatos" dinamizmo ir tapybos paralelės

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Apie vieną dedikaciją Čiurlioniui. Balakausko "Kalnų sonatos" dinamizmo ir tapybos paralelės
Alternative Title:
On a dedication to Čiurlionis: Dynamism and painting parallels in Balakauskas' "Sonata of the mountains"
Keywords:
LT
Mikalojus Konstantinas Čiurlionis; Osvaldas Balakauskas.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas - eksperimentas. Vizualizuota Osvaldo Balakausko simfonijos-koncerto fortepijonui ir orkestrui „Kalnų sonata" (skirto Čiurlionio 100-osioms gimimo metinėms) dinamizmo analizė straipsnyje sąmoningai kreipiama dar netyrinėtos ir savotiškai rizikingos idėjos link: Balakausko muzikos ir Čiurlionio tapybos paralelių, leidžiančių plačiau pažvelgti j netikėtus menų sąveikos aspektus, glūdinčius ne atliekant kūrinį, jo klausantis, o analizuojant muzikinės medžiagos dinamizmą. Nagrinėjamas ryšys, kuris susidaro palyginus „Kalnų sonatos" dinamizmo kreives su Čiurlionio paveikslų elementų kontūrais. Svarstoma, ar Balakauskas muzikos kompozicijoje galėjo taikyti Čiurlionio tapybinės kompozicijos principą. Pasirinktas abstraktus vizualizuotas analizės metodas, grįstas grafiniu skambančių įvykių vaizdavimu, ypač tinkamas gretinant vizualinius ir garsinius objektus ir taip ieškant užkoduoto ryšio su paveikslais. Tokiu būdu parodomi muzikos dinamiškumo ir dailės atitikmenys analizuojamoje medžiagoje. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Mikalojus Konstantinas Čiurlionis; Osvaldas Balakauskas; „Kalnų sonata"; Dinamizmas; Sonata; Mikalojus Konstantinas Čiurlionis; Osvaldas Balakauskas; Kalnų sonata; Dynamism; Sonata.

ENGoal of this study was an experiment. I consciously directed the dynamism analysis of the visualised symphony-concerto for piano and orchestra Kalnų sonata (Sonata of the Mountains) by Osvaldas Balakauskas (devoted to commemorate Čiurlionis' birth centenary) towards still not researched and a somewhat risky idea: parallels between Balakauskas' music and Čiurlionis' paintings, which enabled me to have a wider look at the unexpected aspects of art interaction that do not lie in performing the composition, listening to it, but in analysing the dynamism of the musical material. The questions raised in the study examine the link that is established when comparing the Kalnų sonata dynamism curves with the contours of the elements of Čiurlionis' paintings. It is considered whether Balakauskas could have applied the principle of Čiurlionis' painting composition in musical material. A rather abstract method of visualised analysis based on a graphic portrayal of events in sound, which is suitable when visual and audio objects are compared thus looking for an encoded link with paintings was chosen. In this way quite a lot of equivalents of music dynamism and art were discovered in the material analysed. [From the publication]

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/51425
Updated:
2022-01-05 16:55:37
Metrics:
Views: 87
Export: