Elektroninių viešųjų paslaugų teikimo ypatumai Šakių rajono savivaldybėje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Elektroninių viešųjų paslaugų teikimo ypatumai Šakių rajono savivaldybėje
Alternative Title:
Peculiarities of the electronic public services provision in Šakiai district municipality
In the Journal:
Viešoji politika ir administravimas [Public Policy and Administration]. 2013, t. 12, Nr. 3, p. 456-470
Keywords:
LT
Administravimas. Valstybės tarnyba / Administration. Public service; Technologijos / Technologies.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje remiantis mokslinės literatūros ir atlikto tyrimo analize, nagrinėjami svarbiausi informacinių technologijų ypatumai ir vaidmuo viešojo administravimo procesuose. Autoriai apibrėžia elektroninės valdžios ir elektroninių paslaugų sąvokas. Analizuojama Šakių rajono savivaldybės teikiamų elektroninių paslaugų gyventojams situacija, iškeltos svarbiausios šių paslaugų teikimo problemos ir pateikiami pasiūlymai, kaip šias problemas spręsti. Norint, kad institucijos neatsiliktų nuo kintančios aplinkos, pirmiausia turi keistis darbuotojų požiūris. Todėl būtina skatinti savivaldybes bendradarbiauti – jos galėtų keistis gerąja patirtimi. Bendradarbiavimas yra būtinas asmens mokymuisi ir informacijos judėjimui. Tyrime daroma išvada, jog plėtodamos elektronines paslaugas savivaldybės turi ne tik stengtis užtikrinti kiek įmanoma geresnį gyventojų priėjimą prie jų, bet ir vykdyti gyventojams atitinkamas programas, kurias naudodami miesto, labiau mažesnių aplinkinių kaimų gyventojai būtų supažindinami su elektroninės valdžios suteikiamomis galimybėmis. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Informacinės technologijos; Elektroninė valdžia; Elektroninės viešosios paslaugos; Viešasis sektorius; Information technologies; Electronic government; Electronic public services; Public sector.

ENRapid development of the information technologies has a huge impact not only in everyday life. It changes government institutions as well: leads to the modernization of management processes, optimizes work and impacts traditional society and government relations. Information age demanded from the public institutions to transfer most of the information, communication and public services to the electronic systems. However, many of local governments are not ready to improve the quality of information technologies and transfer administration services to the electronic space. This phenomenon is particularly apparent in the small local government institutions which faces difficulties when transferring electronic services to electronic systems. This article is based on the literature studies and it analyzes the main features of the information technologies and their role in public administration processes. The authors also identify the concepts of electronic government and electronic services. This case analyzes the situation of the electronic services provision in Šakiai district municipality, affects the major problems of e-services in this institution and offers solutions to these problems. In order to move evenly with changing environment, public institutions need to understand that the attitudes of employees has to change first. Therefore collaboration of governmental institutions must be stimulated sharing the experience of the best practice. Such collaboration is necessary in order to increase the knowledge of employees and control information traffic. The article concludes, that the development of the electronic public services in local government institutions is inherent from availability of these services to the community. Because of that great attention should be paid to introduce local people with the main advantages of the electronic public services. [From the publication]

DOI:
10.5755/j01.ppaa.12.3.5289
ISSN:
1648-2603; 2029-2872
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/51335
Updated:
2018-12-17 13:37:15
Metrics:
Views: 31    Downloads: 2
Export: