Viešasis valdymas ir informacinės technologijos. Naujojo institucinio modelio link?

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Viešasis valdymas ir informacinės technologijos. Naujojo institucinio modelio link?
In the Journal:
Politologija. 2008, Nr. 1 (49), p. 85-120
Keywords:
LT
Technologijos / Technologies.
Summary / Abstract:

LTNėra paprastų argumentų, kurie padėtų vienareikšmiškai apibrėžti, ką iš esmės keičia informacinės technologijos viešajame valdyme. Tai yra besivystanti sritis, todėl jai dar labai trūksta nusistovėjusių terminų, analizės modelių. Straipsnyje siekiama prisidėti prie elektroninės valdžios temos konceptualizavimo: plėtojama idėja, kad technologijos skatina sisteminius institucinius pokyčius. Daroma prielaida, kad sisteminių pokyčių terminas reiškia, jog formuojasi naujas viešojo valdymo modelis, kuris nėra panašus nei į įprastą racionaliosios biurokratijos modelį, nei į naująjį viešąjį valdymą. Be to, nagrinėjamas pokyčių mechanizmas, t. y. kokiomis sąlygomis informacinės technologijos gali veikti kaip naujo institucinio modelio atsiradimą lemiantis nepriklausomas veiksnys. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Viešas valdymas; Informacinės technologijos; Public managment; Information technology.

ENThere are no simple arguments, which would help to unambiguously define the aspects, which are actually changed by information technologies in the public management, which is a developing area therefore it still lacks stable terms and analysis models. The article makes attempts to contribute to the conceptualization of the subject of electronic governance: the idea that technologies encourage systematic institutional changes is developed. The assumption is made that the term of systematic changes means that there forms a new model of public management, similar to neither the conventional model of rational bureaucracy nor the new public management. In addition the changes mechanism is examined, i. e. the conditions, on which information technologies can function as an independent factor, determining the emergence of a new institutional model.

ISSN:
1392-1681; 2424-6034
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/12955
Updated:
2018-12-17 12:11:09
Metrics:
Views: 65    Downloads: 33
Export: