Procedūrinio teisingumo elementai Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Procedūrinio teisingumo elementai Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje
Alternative Title:
Elements of procedural justice in jurisprudence of constitutional court of the Republic of Lithuania
In the Journal:
Teisė. 2013, t. 87, p. 112-126
Keywords:
LT
Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas; Procedūrinis teisingumas.
EN
Constitutional Court of the Republic of Lithuania; Procedural justice.
Summary / Abstract:

LTProcedūrinis teisingumas nustato svarbius reikalavimus teisingumo vykdymo būdui ir formai. Teisingumas turi būti vykdomas griežtai laikantis procedūrinių taisyklių ir reikalavimų, kad jis pasiektų savo tikslą. Istoriškai, teisės doktrinoje ir teismų praktikoje procedūrinis teisingumas turi atitikti tam tikrus reikalavimus. Pagrindiniai procedūrinio teisingumo elementai yra teismo nešališkumas, objektyvumas, nepriklausomumas, teismo sprendimo tinkamas motyvavimas ir jo aiškumas, teisminės gynybos garantavimas, teisminių instancijų garantavimas, precedento paisymas ir teismo sprendimo proporcingumas, teisės viršenybės užtikrinimas. Šių elementų analizė leidžia daryti išvadą, kad procedūrinis teisingumas yra glaudžiai susijęs su materialiuoju (substanciniu) teisingumu, t. y. su pačia teisingumo esme. Procedūrinis teisingumas yra itin svarbus siekiant užtikrinti, kad materialinis teisingumas būtų pasiekiamas teisingomis ir tinkamomis priemonėmis. Tačiau net jeigu visos procedūrinio teisingumo sąlygos yra įgyvendintos, vien procedūrinis teisingumas nelems sprendimo teisingumo ir teisėtumo materialiu požiūriu, todėl procedūrinis teisingumas visada turi būti derinamas su materialiuoju (substanciniu) teisingumu, ir atvirkščiai. [versta iš angliškos santraukos]

ENProcedural justice establishes very important requirements for method and form of performance of justice. Justice mustbe carried out strictly in accordance with the procedural rules and requirements in order toreachits goals. Historically, as well as in legal doctrine and court practice, procedural justice has to fulfil a number of requirements. The key elements of procedural justice is impartiality, objectivity, independence of the court, proper motivation and clarity of the courts’ decision, guarantee of legal protection, guarantee of court instances, respect for previously formed precedents of the court, proportionality of the decision, the rule of law. The analysis of these elements leads to the conclusion that procedural justice is closely related to the material (of substantial) justice, i.e. the very essence of justice. Procedural justice is crucial to ensure that the substantive justice is reached by using fair and appropriate means. But even if all the conditions of the procedural justice are met, only the procedural justice does not lead to a lawful and right decisionin its material sense, and procedural justice must alwaysbe balanced with the material (of substantial) justice and vice versa. [From the publication]

ISSN:
1392-1274; 2424-6050
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/51323
Updated:
2018-12-17 13:37:11
Metrics:
Views: 27    Downloads: 9
Export: