Nekaltumo prezumpcija : žinomo principo nežinomi aspektai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Nekaltumo prezumpcija: žinomo principo nežinomi aspektai
Alternative Title:
Presumption of innocence: non-known aspects of well-known principle
In the Journal:
Teisės problemos. 2004, Nr. 4 (46), p. 83-98
Keywords:
LT
Baudžiamojo proceso principai; Baudžiamojo proceso teisė; Kaltė; Nekaltumo preziumpcija; Nekaltumo prezumpcija.
EN
Criminal Procedure Law; Criminal Procedure, the principles of the presumption of innocence; Guilt; Presumption of innocence.
Summary / Abstract:

LTNekaltumo prezumpcija - pamatinis ir visuotinai pripažįstamas baudžiamosios teisės principas. Jo šaltiniai - tarptautiniai žmogaus teisių dokumentai ir Lietuvos Konstitucija - teisės moksle išsamiai aptarti, o teisinė prigimtis ir svarba žmogaus teisių gynimui ir apsaugai užtikrinti akivaizdi ir nekvestionuojama. Tai, kas akivaizdu, ypač, kai to akivaizdumo niekas ir neginčija, menkinama įrodymais. Kartu, ignoruojant baudžiamojo proceso realijas, nekaltumo prezumpcijos principas teisinėje litratūroje dažnai nepagrįstai suabsoliutinamas, neadekvačiai atskleidžiamas jo turinys ir svarbiausi to turinio elementai. Šiame straipsnyje, kritiškai vertinant nusistovėjusius mąstymo stereotipus bei teisinius štampus, siekiama adekvačiai atskleisti tikrąjį nekaltumo prezumpcijos principo turinį ir tiksliai identifikuoti teorines bei praktines problemas, susijusias su svarbiausių šio principo postulatų taikymu baudžiamajame procese. [Iš leidinio]

ENThe presumption of innocence is the fundamental and universally recognized principle of criminal law. Documents constituting it, such as international documents on human rights and the Constitution of the Republic of Lithuania, are thoroughly discussed and legal origin as well as importance of the principle to the protection and defence of human rights is non-questioned. However, what is palpable, especially if the palpability is not questioned, is derogated by evidence. Moreover, in disregard of realities of criminal procedure, the principle of presumption in legal literature is frequently unreasonably universalized; the content and the main elements of it are non-properly revealed. This article represents a critical view towards the established stereotypes of thought and legal cliche with the goal to adequately reveal the apparent content of the principle of presumption of innocence as well as to exactly identify theoretical and practical issues concerning the application of the principle's postulates in criminal procedure. [From the publication]

ISSN:
1392-1592; 2351-6364
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/39599
Updated:
2016-12-26 14:11:33
Metrics:
Views: 28
Export: