Teorinės vertimo paradigmos raida ir dabartis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Teorinės vertimo paradigmos raida ir dabartis
In the Journal:
Kalbų studijos [Studies About Languages]. 2013, Nr. 22, p. 25-31
Keywords:
LT
Vertimo paradigma; Vertimo vienetas; Vertimo objektas; Ekvivalentiškumas; Adaptacija.
EN
Translation paradigm; Translation unit; Translation subject; Equivalence; Adaptation.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama teorinės vertimo paradigmos raida, kokybiniai ir kiekybiniai vertimo mokslo pokyčiai nuo pat jo atsiradimo iki mūsų dienų. Vertimo mokslo ir metodologijos raidą leidžia pastebėti pagrindinių vertimo teorijos sąvokų turinio analizė, sąvokų dinamika, atspindinti reprezentatyviausių vertimo teorijų konceptualiuosius skirtumus. Taikant aprašomąjį, lyginamąjį, analitinį ir sintezės metodus, straipsnyje nagrinėjami fundamentalieji ir naujausi vertimo teorijos darbai, analizuojamos teorinės vertimo paradigmos plėtros išorinės ir vidinės priežastys, tradicinės vertimo paradigmos virsmas skaitmeninio vertimo paradigma, vertimo sąvokų turinio transformacija, originalo ir vertimo tekstų opozicijos neutralizavimas, vertimo strategijų, sisteminių kontekstų (kultūrinių, religinių, socialinių ir kt.) ir tarpsisteminių ryšių nagrinėjimo klausimai. Analizuojant teorinę medžiagą aptariami šiuolaikinės visuomenės, vertimo praktikos ir informacinių technologijų pokyčiai, lėmę naujų vertimo teorijos rūšių, pavyzdžiui, lokalizacijos, atsiradimą, kintantį požiūrį į vertimo veiklą. Sisteminė vertimo mokslinės literatūros analizė leidžia tvirtinti, kad kadaise kėlusi bendrųjų, konceptualiųjų teorinių universalijų idėją, dabartinė teorinė vertimo paradigma, vienijanti įvairius teorinius požiūrius ir nuostatas, krypsta teorinės ir metodologinės diferenciacijos link. [Iš leidinio]

ISSN:
1648-2824; 2029-7203
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/51206
Updated:
2018-12-17 13:36:46
Metrics:
Views: 75    Downloads: 2
Export: