Moterų vardai lietuvių akademinėje muzikoje : mitologijos, romantizmo ir istoriškumo sąsajos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Moterų vardai lietuvių akademinėje muzikoje: mitologijos, romantizmo ir istoriškumo sąsajos
Alternative Title:
Names of women in Lithuanian academic music: the correlations of myths, romantic features and history
In the Book:
Vėliau paskelbta knygoje: Etninės ir šiuolaikinės kultūros ženklai akademinėje muzikoje / Virginija Apanavičienė. Vilnius: Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, 2015
In the Journal:
Acta humanitarica universitatis Saulensis [Acta humanit. univ. Saulensis (Online)]. 2009, t. 8, p. 463-470
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Vardas; Moteris; Lietuvių akademinė muzika; Romantizmas; Name; woman; Lithuanian; Academic music; Romanticism; Vardas; Name; Lithuanian academic music; Romanticizm; Moterų vardai; Akademinė lietuvių muzika; The names of women.
Keywords:
LT
Moteris; Moterys / Women; Muzika / Music; Romantizmas; Vardas.
EN
Academic music; Lithuanian academic music; Name; names of women; Romanticism; Romanticizm; woman.
Summary / Abstract:

LTNagrinėjant moterų vardus lietuvių akademinėje muzikoje prieinama prie išvados, kad moterų vardai atskleidžia senosios baltų pasaulėžiūros įtaką XX a. lietuvių muzikai, o šių vardų mitologizavimas, romantizavimas, siekimas istoriniams vardams suteikti romantizmo, o literatūriniams - istorinio autentiškumo atskleidžia tai, kad lietuvių akademinė muzika dėl sudėtingų lietuvių tautos, valstybės ir gimtosios kalbos raidos sąlygų buvo atsilikusi nuo Europos muzikinės kultūros raidos, todėl Europoje pergyventas XIX a. romantizmas Lietuvoje tebesitęsė bemaž visą XX a. Pusę amžiaus Lietuvoje vyravusi socialistinė kultūra su privalomuoju ideologizuotu socialistinio realizmo stiliumi sumišo su romantizmo liekanomis ir paveikė lietuviškosios sceninės muzikos stilistiką. Nepaisant to, moteriškųjų vardų dominavimas akademinėje muzikoje, moterų - herojų, kovotojų už laisvę su visų istorinių laikotarpių tautos priešais - gausumas atskleidžia pamatinius baltiškosios pasaulėžiūros sluoksnius, nepaveiktus nei katalikiškosios, nei protestantiškosios krikščioniškojo tikėjimo pakraipos. Moterų vardai, įkūnijantys romantizuotos istorijos herojes, pirmiausia pavartoti literatūros ir muzikos kūriniuose, perimami kasdieninėn vartosenon, kaip ir paveldėtieji iš mitų, legendų, pasakų. [Iš leidinio]

ENThe analysis of the names of women used in Lithuanian academic music showed that the names of women reveal the influence of the ancient Baltic world-outlook towards the Lithuanian music of the 20th century. It also revealed that Lithuanian academic music had been behind the development of the European musical culture due to the difficult conditions of the development of the Lithuanian nation, State and national language. Thus the Romanticism of the 19th century in Europe lasted almost the whole of the 20th century in Lithuania. The forced socialist culture with compulsory social realism under oppression о the ideology of the totalitarian state mixed up with the relics of Romanticism influence the style of Lithuanian music. Despite that fact, the predominant majority of the names о women in the academic music, especially of the women heroes, fighters for the freedom against all the enemies of the nation and of all the times revealed deep layers of the Ваltic world-outlook not influenced by Catholic or Protestant Christian faith. The names of the women from the romantic history, used in literature and musical pieces, turned into an everyday usage as if they were inherited from the myths, folk tales and legends. [From the publication]

ISBN:
9786094710063
ISSN:
1822-7309; 2424-3388
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/21860
Updated:
2021-03-08 08:36:54
Metrics:
Views: 17    Downloads: 2
Export: