Muslim refugee women as "others" in Lithuania: applying intersectional approach

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Muslim refugee women as "others" in Lithuania: applying intersectional approach
Alternative Title:
Musulmonės pabėgėlės - "kitos" (angl. others) Lietuvoje: tapatybių sankirtos teorijos taikymas
In the Journal:
Oikos: lietuvių migracijos ir diasporos studijos [Oikos: Lithuanian migration and diaspora studies]. 2022, 34, p. 7-25
Keywords:
LT
Kultūrinis identitetas / Cultural identitity; Migracija / Migration; Pabėgėliai / Refugees; Socialinė politika / Social policy; Moterys / Women.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje siekiama, pasitelkiant tapatybių sankirtos (angl. intersectionality) teorinę prieigą, atskleisti musulmonių pabėgėlių patirtis Lietuvos visuomenėje šioms moterims integruojantis. Susikertančios tapatybės, tokios kaip rasė, klasė, lytis ir religija, kelia iššūkių priimant pabėgėlius į Lietuvos visuomenę. Neigiamas visuomenės požiūris, išankstinis nusistatymas nulemia pažeidžiamą musulmonių pabėgėlių padėtį, ir tai turi įtakos jų sanglaudos ir prisitaikymo procesui. Straipsnyje apžvelgiamos studijos, kuriose taikoma tapatybių sankirtos teorija migracijos srityje kitose Europos šalyse ir Lietuvoje, taip pat pateikiama iliustruojančių atvejų iš bandomojo etnografinio lauko tyrimo. Raktažodžiai: tapatybių sankirtos teorija, pabėgėliai, musulmonės, kitas, Lietuvos visuomenė. [Iš leidinio]

ENThis article focuses on intersectional theoretical approach to unveil the experiences of refugee Muslim women in Lithuanian society during their integration process. Intersecting identities like race, class, gender and religion creates challenges in acceptance to Lithuanian society. Negative societal attitude, prejudice results in the vulnerable situation Muslim refugee women live and this affects the process of cohesion and adjustment. In the article, intersectional approach applied to migrant women studies in other European countries and Lithuania are overviewed as well as the cases from pilot ethnographic fieldwork is presented. Keywords: intersectionality, refugees, Muslim women, the other, Lithuanian society. [From the publication]

DOI:
10.7220/2351-6561.34.1
ISSN:
1822-5152; 2351-6461
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/105506
Updated:
2023-11-22 15:09:04
Metrics:
Views: 17    Downloads: 4
Export: