Codes of ethics in transitional democracies : a comparative perspective

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Codes of ethics in transitional democracies: a comparative perspective
In the Journal:
Public integrity. 2006, Vol. 8, no. 1, p. 35-48
Keywords:
LT
Bulgarija (Bulgaria); Čekijos Respublika (Czech Republic); Kroatija (Croatia); Rumunija (Romania); Slovakija (Slovakia); Slovėnija (Slovenia); Vengrija (Hungary); Lietuva (Lithuania); Etika / Ethics.
Summary / Abstract:

LTVakarų demokratijose viešoji tarnyba tradiciškai grindžiama visuotinai priimtomis vertybėmis, kurios vystėsi amžiais. Centrinės ir Rytų Europos (CRE) šalys, priešingai, turėjo pradėti identifikuoti atitinkamas vertybes ir tada jas žingsnis po žingsnio įtvirtinti. Straipsnyje aprašomi ir palyginami neseniai CRE šalyse priimti arba kuriami etikos kodeksai. Pateikiami rezultatai studijos, kurioje palyginami etikos kodeksai ir elgesio normos, dar nepatvirtinti dokumentai, skirti viešojo sektoriaus tarnautojams dešimtyje CRE šalių. Įvairios nagrinėjamos šalys skirtingai traktuoja viešosios tarnybos etikos aspektus. Galima išskirti dvi pagrindines kryptis. Bulgarijoje, Čekijos Respublikoje, Estijoje, Latvijoje, Lenkijoje ir buvusioje Jugoslavijos Makedonijos Respublikoje viešojo sektoriaus tarnautojų elgesys yra reglamentuojamas tiek įstatymų, tiek kodeksų, kai tuo tarpu Kroatijoje, Bosnijoje ir Hercegovinoje, ir Slovėnijoje tai reglamentuoja statutas. Vengrija, Serbija ir Juodkalnija, Slovakija, Lietuva, Albanija ir Rumunija ketina sekti pirmąja kryptimi, tačiau vis dar kuria savo etikos kodeksus. Kodeksų reglamentuojami dalykai labai skiriasi. Kai kuriems (bendri principai, interesų konfliktai, informacijos panaudojimas, valstybės nuosavybė) skiriama daugiau dėmesio, negu kitiems. Bendri principai, nustatantys, kaip turi elgtis valstybės pareigūnas, yra stipriai įtakoti Vakarų standartų. Tiek tradicinės vertybės (paklusimas valdžiai, lojalumas), tiek modernios viešojo administravimo vertybės (efektyvumas, atskaitomybė) rado savo vietą daugumoje kodeksų. Etikos kodeksų diegimo praktika yra tolimesnių tyrimų tema.Reikšminiai žodžiai: Etikos kodeksai; Peeinamosios demokratijos; Principai; Codes of ethics; Transitional democracies; Principles; Public service values.

ENThere has as yet been little research on ethics codes in the transitional democracies. This article presents the results of a comparative study of codes of ethics and conduct, and draft documents not yet adopted, for public servants in ten Central and East European countries. It indicates that transitional democracies have analyzed ethics practices in the Western democracies and are using codes to introduce traditional public service values. [From the publication]

ISSN:
1099-9922
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4893
Updated:
2013-04-28 16:09:27
Metrics:
Views: 27
Export: