Search for a new civil service ethos in transitional democracies : similarities and differences

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Search for a new civil service ethos in transitional democracies: similarities and differences
Alternative Title:
Naujojo valstybės tarnybos etoso paieškos pereinamojo laikotarpio demokratijose: panašumai ir skirtumai
In the Journal:
Socialiniai mokslai. 2007, Nr. 4 (58), p. 50-63
Keywords:
LT
Estija (Estonia); Latvija (Latvia); Lietuva (Lithuania); Administravimas. Valstybės tarnyba / Administration. Public service.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje sprendžiama mokslinė problema: ar naujas Baltijos šalių valstybės tarnybos etosas atitinka tradicinį viešojo administravimo modelį ar daugiau atspindi naujosios viešosios vadybos principus. Daroma prielaida, kad potenciali narystė ES ir orientacija į ES administravimo praktiką gali paaiškinti esamus normatyvinius panašumus Baltijos šalių teisės aktuose. Straipsnyje pirmiausia apibrėžiamos vertybių, etoso ir kitos vartojamos sąvokos, akcentuojami du skirtingi požiūriai į nagrinėjamą aspektą.[...] Straipsnyje pateikiama sovietmečio administracinio etoso ir Europos Sąjungoje galiojančių standartų palyginimas.[...] Straipsnyje teisės aktuose įtvirtintos vertybės studijuojamos naudojant turinio analizės metodą.[...] Apibendrinant analizės rezultatus daroma išvada kad Estijos, Latvijos ir Lietuvos įstatymuose identifikuotos visos tradicinio viešojo administravimo vertybės. Lietuvos teisės aktuose mažiau nei Estijoje ar Latvijoje akcentuojamos naujosios viešosios vadybos vertybės. Panašumai reglamentuojant gero valdymo principus gali būti paaiškinti tarptautine pagalba rengiantis narystei euroatlantinėse struktūrose. Straipsnis baigiamas modeliuojant kelias galimas tolesnio tyrimo perspektyvas. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Estija (Estonia); Latvija (Latvia); Naujasis viešasis administravimas; Nomanklatūrinis etosas; Nomenklatūrinis etosas; Normatyviniai pagrindai; Valstybės tarnybos etosas; , civil service ethos; Civil service ethos; Latvia; Lithuania; New public administration; Nomenclature ethos; Normative foundations.

ENNomenclature ethos, representing the soviet-type bureaucracy, is an unwelcome legacy to civil service systems in new members of the European Union. This article concentrates on the shift from the nomenclature ethos towards the new civil service ethos in three transitional democracies – Estonia, Latvia and Lithuania. Acknowledging the lack of research interests on comparing the Estonian, Latvian and Lithuanian administrative practice, various legal acts are studied. Content analysis of documents and comparative analysis allow distinguishing similarities and differences that create new normative foundations for civil service in three transitional democracies. On the basis of the analysis, the article concludes that the values of the traditional model of public administration prevail in the legislation of Estonia, Latvia and Lithuania, whereas emphases on New Public Management values are rather dispersed. [From the publication]

ISSN:
1392-0758
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/20095
Updated:
2018-12-17 12:06:55
Metrics:
Views: 28
Export: