A Comparative approach to civil service ethics in Estonia, Latvia and Lithuania

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
A Comparative approach to civil service ethics in Estonia, Latvia and Lithuania
In the Journal:
Journal of Baltic studies. 2010, vol. 41, no. 1, p. 45-71
Keywords:
LT
Etikos kodai; Etikos kodeksai; Valstybės tarnybos etika; Valstybės tarnybos modeliai; Vertybės.
EN
Civil service ethics; Codes of ethics; Model of civil service; Values.
Summary / Abstract:

LTNors dažnai Estija, Latvija ir Lietuvai laikomos jungtiniu vienetu – Baltijos šalimis, tam tikri skirtumai įtakojo jų valstybės tarnybų vystymąsi. Straipsnyje siekiama palyginti trijų Baltijos šalių – Estijos, Latvijos ir Lietuvos valstybės tarnybos etikos klausimus. Palyginę statistinius duomenis, valstybės tarnybos modelius, konstitucines nuostatas ir įstatymus trijose Baltijos šalyse, autoriai rado valstybės tarnybos bendrų ir skirtingų bruožų. Estijos ir Latvijos valstybės tarnybos reforma buvo įkvėpta Weber biurokratijos ir naujosios viešosios vadybos idėjų. Lietuvoje idealas buvo Weber nuopelnais pagrista valstybės tarnybos sistema. Šios orientacijos stipriai įtakojo valstybės tarnybos modelį, kurį vystė kiekviena šalis. Visos trys valstybės tarnybos sistemos yra atviros – tai reiškia, kad kiekvienas kiekvienos šalies pilietis gali stoti į valstybės tarnybą, jei jis ar ji atitinka formalius įstatymų nurodytus reikalavimus. Estijos sistema pagrįsta pareigomis, Lietuvos ir Latvijos sistemos turi mišrių karjera grįstos sistemos elementų. Valstybės tarnautojams taikomi kai kurie bendri principai, kaip pavyzdžiui politinis neutralumas, įstatymo gerbimas ir proporcingumas. Visos trys šalys turi etikos kodeksus. Jokia institucija negali funkcionuoti, jei tarnautojai nesilaiko vertybių, įtvirtintų teisiniais aktais, normomis ir etikos kodeksais. Praktikoje valstybės tarnautojus Estijoje ir Lietuvoje žiniasklaida ir piliečiai prižiūri labiau, negu tarnautojus Latvijoje.

ENEthics management is a rather new topic in public administration literature. The authors compare civil service ethics in Estonia, Latvia and Lithuania. By comparing statistical data, they describe models of civil service and features in civil service, analyze institutional arrangements and legislative frameworks and explore predominant values among Baltic civil servants. While there are some common features in the ethical management of all three countries, the authors conclude that the implementation of ethical management principles differs due to differences in the civil service systems. [text from author]

ISSN:
0162-9778; 1751-7877
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/30108
Updated:
2020-07-21 19:06:12
Metrics:
Views: 11
Export: