Darbo užmokesčio pokyčiai Lietuvos žemės ūkio sektoriuje ekonominio nuosmukio laikotarpiu

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Darbo užmokesčio pokyčiai Lietuvos žemės ūkio sektoriuje ekonominio nuosmukio laikotarpiu
Alternative Title:
Dynamics of earnings in Lithuanian agricultural sector during the economic downturn
In the Journal:
Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai [Management theory and studies for rural business and infrastructure development]. 2011, Nr. 3 (27), p. 14-22
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Darbo užmokestis; Indeksų metodas; Strateginis valdymas; Žemės ūkio sektorius; Agricultural sector; Earnings; Index method; Strategic management.
Keywords:
LT
Darbo apmokėjimas / Remuneration of work; Indeksų metodas; Strateginis valdymas; Žemės ūkis / Agriculture.
Summary / Abstract:

LTLietuvoje žemės ūkio sektorius išliko mažiausiai paveiktas ekonominių nuosmukio problemų. Svarbu ištirti darbo užmokesčio rodiklių dinamiką žemės ūkio sektoriuje, palyginti su situacija visame šalies ūkyje ir atskleisti juos lėmusius veiksnius. Tyrimo tikslas – nustatyti darbo užmokesčio pokyčius Lietuvos žemės ūkyje ekonominio nuosmukio laikotarpiu ir, pritaikius indeksų metodą, įvertinti šiuos pokyčius lėmusią veiksnių įtaką. Tyrimo periodas – 2008–2010 m. Tyrime taikytas indeksų metodas ir statistinė duomenų analizė. Nustatyta, kad didžiausią įtaką vidutinio darbo užmokesčio mažėjimui turėjo valandinio atlygio kitimas. Žemės ūkyje, priešingai nei Lietuvos ūkyje apskritai, indeksų metodu nustatėme santykinai spartesnį darbo laiko augimą ir vidutinio darbo užmokesčio mažėjimą. Pastarojo veiksnio poveikis buvo beveik keturis kartus stipresnis, todėl vidutinis valandinis darbo užmokestis žemės ūkyje mažėjo sparčiau nei kituose sektoriuose. [Iš leidinio]

ENThe Lithuanian agricultural sector was that one experienced the least significant economic difficulties during 2008-2010. Hence, it is important to investigate the dynamics of trends of earnings indicators in this particular sector. Currently, the index analysis method is widely employed as a tool for identification of certain economic phenomena. This method, therefore, will be applied in the study when evaluating absolute and relative impact caused by factors influencing changes in monthly earnings, namely hourly remuneration and hours worked. The outcomes of the research suggest that monthly earnings in agricultural sector decreased at similar rates as those in other economic sectors. However, the amount of hours worked increased at higher rates if compared to other sectors. Indeed, the most important factor contributing to the decrease of monthly earnings was reduced hourly remunerations. The Lithuanian agricultural sector, therefore, is peculiar with relatively higher rates of increase in the amount of hours worked as well as those of decrease in monthly earnings if compared to respective indices of the Lithuanian economy as a whole. Moreover, the index analysis proved that reduced average hourly earnings impacted the reduction of monthly earnings at a margin of four times if compared to impact of increased amount of working hours. [From the publication]

ISSN:
1822-6760; 2345-0355
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/31058
Updated:
2018-12-17 13:01:58
Metrics:
Views: 21    Downloads: 5
Export: