Kaimo raidos tyrimų kompleksiškumo problema

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kaimo raidos tyrimų kompleksiškumo problema
Alternative Title:
Complexity of researchs on rural development
In the Journal:
Keywords:
LT
Ekonomikos plėtra / Economic development; Kaimas. Kaimai / Villages. Country.
Summary / Abstract:

LTNeurbanizuotų (užmiesčio, kaimiškųjų) vietovių naujųjų funkcijų tyrimams daugiausia dėmesio skiriama labiausiai išsivysčiusiose Vakarų valstybėse. Tačiau vadinamosiose pokomunistinėse valstybėse šie tyrimai tradiciškai" tebelaikomi mokslo institucijų, susijusių su žemės ūkiu, monopoline sritimi. Todėl ir kai kurios tyrimų išvados būna kiek vienpusiškos. Pagrindinė šios temos tyrimų problema - šiuolaikinio kompleksinio požiūrio į tradicines ir naująsias neurbanizuotų vietovių funkcijas stoka. Tyrimo tikslas - atskleisti, kaip mokslo visuomenė galėtų dalyvauti, tirdama visą neurbanizuotų vietovių funkcijų sistemą, nagrinėdama naujųjų ir tradicinių funkcijų suderinamumą ir numatydama būdus bei priemones, kurių reikia kaimo pažangai spartinti. Tyrimo objektas - neurbanizuotų vietovių plėtros procesų, juos sąlygojančių priežasčių bei pasekmių visuma. Darbe išanalizuoti neurbanizuotų vietovių pokyčiai: darbuotojų, dalyvaujančių tiesioginėje žemės ūkio gamyboje, skaičius sparčiai mažėja. Vykdant žemės reformą, susiformavo smulkūs ūkininkų ūkiai. Žemės savininkų padaugėjo, tačiau jie neturėjo technikos ir kitų priemonių, o taip pat profesinio pasirengimo ir nusiteikimo ūkininkauti. Daugelyje atkurtų ūkių nebuvo išlikę nei gamybinių, ne gyvenamųjų pastatų. Analizuojamas kaimiškųjų vietovių naujų funkcijų (rezidencinė, netradicinės ir alternatyvios ūkinės veiklos įvairinimo, relaksacijos ir reabilitacijos, pažintinė-lavinamoji, etnografinio ir dorinio paveldo išsaugojimo, kraštovaizdžio puoselėjimo) sistemos formavimasis. Autoriaus nuomone, neurbanizuotų vietovių problemų nagrinėjimas turėtų įgauti kur kas ryškesnį sisteminį prognostinį pobūdį.Reikšminiai žodžiai: Neurbanizuotos teritorijos; Kaimo plėtra; Kaimo vietovių funkcijos; Non-urbanized areas; Rural development; Functions of countryside.

ENThe paper deals with the problems of rural development at the end of the 20th and the beginning the 21st centuries, new concepts of rural development in developed European countries, changes in attitude towards its role in the future society. The situation in rural areas is new because private land property was restored. New perspectives for rural development when Lithuania became a member of the European Union (EU), new trends and programs of scientific researches, and possibilities for scientific collaboration are discussed in the paper. New EU regulations on rural development, essential changes in the content of traditional concepts and an increasing role of science solving the problems in rural areas are reviewed. A necessity to consolidate scientific forces for the creation of a new strategy of the development of Lithuanian rural areas is stressed. [From the publication]

ISSN:
1648-9098; 2424-337X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4803
Updated:
2018-12-17 11:46:42
Metrics:
Views: 29    Downloads: 3
Export: