Motivations and benefits of ISO system implementation in transportation-related companies : marketing aspect of ISO

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Motivations and benefits of ISO system implementation in transportation-related companies: marketing aspect of ISO
Alternative Title:
ISO sistemos diegimo motyvai ir nauda su transportu susijusiose įmonėse: ISO sistemos marketingo aspektas
In the Journal:
Transport. 2003, Vol. 18, no. 6, p. 241-247, II a, II c
Keywords:
LT
ISO sistema; ISO sistema, ISO sistemos marketingo aspektas, su transportu susijusios įmonės; ISO sistemos marketingo aspektas; Su transportu susijusios įmonės.
EN
ISO system; ISO system, marketing aspect of ISO, transportation-related companies; Marketing aspect of ISO; Transportation-related companies.
Summary / Abstract:

LTISO standartai visų pirma apibrėžia įmonių valdymo sistemų kokybės reikalavimus ir rekomendacijas. Tačiau ISO sistemos įtaka įmonių veiklai yra platesnė ir neapsiriboja vien vadybinių klausimų sprendimu. ISO sistemos labai svarbios marketingo sričiai, įmonės santykiams su klientais tiek šalies viduje, tiek ir už jos ribų. Neretai marketingo aspektai netgi užgožia vadybinius, tapdami svarbiausiais ISO sistemos diegimo motyvais. Nagrinėjama vadybinių ir marketingo motyvų svarba įmonėms apsisprendžiant diegti ISO sistemą bei nauda, kurią įmonės gavo vadybos bei marketingo srityse įdiegusios ISO sistemą. Kadangi skirtingoms šakoms ir veiklos rūšims atstovaujančios įmonės turi tam tikrų savitumų, atskirai išskirta su transportu susijusių įmonių motyvų ir naudos analizė. Analizė parodė, kad, skirtingai nuo kitų šalių patirties, dauguma Lietuvos įmonių visų pirma orientuojasi į vadybinius, o ne į marketingo srities ISO sistemos aspektus. Su transportu susijusios įmonės savo ruožtu skiriasi iš bendro konteksto keletu aspektų. Visų pirma jų vidutiniai vertinimai yra aukštesni už bendrą vidurkį, t. y. šių įmonių vadovai turėjo stipresnius motyvus diegti ISO sistemą ir mato jos naudą. Su transportu susijusių įmonių vertinimai ypač skiriasi nuo kitų paslaugas teikiančių įmonių vertinimų ir kartais yra artimesni gamybos srities įmonių vadovų nuomonėms. Be to, su transportu susijusios įmonės labiau už kitas vertina ISO sistemos indėlį išlaikant klientus užsienyje ir didinant eksporto apimtis. [Iš leidinio]

ENThe paper analyses the effects of ISO system implementation and certification. It separately reviews motivations to implement ISO system and benefits after the system implementation. The authors analyse motivations and benefits that are internal (managerial) and external (mainly - marketing type). The analysis is performed on the basis of the survey of Lithuanian companies, comparing findings with similar research in other countries. Industry (sectorial) specifics is analysed on the basis of transportation-related companies group. [From the publication]

ISSN:
1648-4142; 1648-3480
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/47771
Updated:
2021-03-04 09:26:56
Metrics:
Views: 61
Export: