Use of business consulating services in transition economies : the example of Lithuania and Latvia

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Use of business consulating services in transition economies: the example of Lithuania and Latvia
In the Journal:
Latvijas Universitātes raksti [LU Raksti] [Acta Universitatis Latviensis]. 2006, sēj. 706, p. 125-142
Keywords:
LT
Latvija (Latvia); Lietuva (Lithuania); Įmonės. Bendrovės / Companies. Enterprises; Verslas / Business.
Summary / Abstract:

LTLietuva ir Latvija yra tarp mažiausių ir sparčiausiai augančių ekonomikų Europos Sąjungoje (ES). Didžioji dalis šio augimo yra smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) sektoriaus plėtros rezultatas. Norėdami išvystyti savo konkurencingumą ir augimą, Latvijos ir Lietuvos SVV turėjo pereiti labai greitą mokymosi procesą, kuriam iš dalies įtakos turėjo augantis verslo konsultacinių paslaugų naudojimas. Šis straipsnis analizuoja pavyzdžius, kaip Lietuvos ir Latvijos SVV rinkosi įvairių tipų verslo konsultacines paslaugas per 9 metų laikotarpį, bandoma suprasti pasirinkimų priežastis ir veiksnius, kurie turėjo įtakos šiam procesui. Kita vertus, naudojimasis verslo konsultacinėmis paslaugomis yra siejamas su pagrindinėmis SVV augimo charakteristikomis: sudaro sąlygas sprendimams dėl konsultacinių paslaugų tipų ir įmonės augimo santykio.Reikšminiai žodžiai: Latvija (Latvia); Smulkiosios ir vidutinės įmonės; Verslo konsultavimas; Smulkusis ir vidutinis verslas; Ekonominis augimas; Latvia; Small and medium business (SME); Business consulting; SME growth.

ENLithuania and Latvia are among the smallest and the fastest growing economies in the EU. The largest part of this growth is the result of development of the small and medium (SME) business sector. In order to development competitive ability and growth, Lithuanian and Latvian SMEs should have passed through a very fast learning process, which was partially impacted on by growing business consultation service utilization. This article shall analyse examples of how Lithuanian and Latvian SMEs chose various types of business consultation services over a period of 9 years as well as attempt understanding the reasons and factors that impacted on this process. On the other hand, usage of consultancy services is related to the key growth characteristics of SMEs: they provide conditions for solutions related to types of consultancy services and the enterprise growth ratio.

ISSN:
1407-2157
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5185
Updated:
2020-10-23 20:12:43
Metrics:
Views: 15
Export: