Managerial and marketing aspects of ISO system implementation in Latvian and Lithuanian companies

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Managerial and marketing aspects of ISO system implementation in Latvian and Lithuanian companies
In the Journal:
Latvijas Universitātes raksti [LU Raksti] [Acta Universitatis Latviensis]. 2005, sēj. 690, p. 431-446
Notes:
Reikšminiai žodžiai: ISO; ISO marketingo aspektas; ISO rinkodaros motyvacija; ISO sistemos marketingo privalumai; Marketingo aspektai ISO; Marketingo motyvacijos ISO; Marketingo naudos iš ISO sistemos; Pereinamoji ekonomika; Tranzito ekonomikos; ISO; Marketing aspect of ISO; Marketing benefits of ISO system; Marketing motivations of ISO; Transition economies.
Keywords:
LT
Marketingo aspektai ISO; Marketingo motyvacijos ISO; Marketingo naudos iš ISO sistemos; Standartai; Transporto organizavimas / Organisation of transport.
EN
ISO; Marketing aspect of ISO; Marketing benefits of ISO system; Marketing motivations of ISO; Transition economies.
Summary / Abstract:

LTKompanijos pereinamosios ekonomikos šalyse patiria greitesnius aplinkos pasikeitimus ir greitai kintantį konkurencinį spaudimą, ir yra priverstos ieškoti vis sudėtingesnių konkurencinių sprendimų. ISO sistema yra plačiai pripažintas vadybinis įrankis, padedantis įmonėms patobulinti savo vidines funkcijas ir skatinantis diegti visuotinę kokybės vadybą. Straipsnyje analizuojama ISO sistemų diegimas remiantis arba marketingo arba vadybinių motyvų ir naudos plačiu ir bendru supratimu. Svarbiausia tyrimo išvada yra ta, kad daugumą smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) vadovų diegti ISO sistemą pradžioje motyvuoja marketingo motyvai, bet jie radikaliai keičia savo nuomonę po sistemos įdiegimo, o tai rodo, kad pagrindinę ISO naudą gauna vadybinė sritis. Įdiegus ISO, nepastebėta statistiškai reikšmingų pokyčių pardavimuose ar darbuotojų skaičiuje. Nors buvo laukiama, kad vadybiniai motyvai bus susiję su SVV efektyvumo padidėjimu, empiriniai duomenys to nepatvirtino. Dar vienas svarbus ISO projekto diegimo aspektas, susiejantis motyvus ir naudą, yra ISO sistemos diegimo atsipirkimo kaštai. Nors daug vidinių kaštų ir kompanijos išteklių yra sunku tiksliai išmatuoti, vadovai gali juos savo nuožiūra priskirti prie ISO konsultantų samdymo kaštų ir palyginti su kompanijos veiklos pagerėjimo nauda. Pastebėta, kad vadybininkai kuriuos diegti ISO motyvavo marketingo motyvai, nurodo greitesnį projekto kaštų atsipirkimą.

ENThe paper assumes that ISO system is a widely recognised managerial tool that helps companies to upgrade their internal functions as well as influences abilities of enterprises to compete. Author analyses internal (managerial) and external (marketing) effects of ISO system implementation on the basis of a sample of Lithuanian and Latvian SMEs, having two interviews with every company. The most important conclusion is that majority of SME managers initially are driven to implement ISO system by marketing motives, but they radically change their opinions after the system implementation, indicating that the main benefit of ISO belongs to managerial area. [text from author]

ISSN:
1407-2157
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/239
Updated:
2020-07-30 12:07:06
Metrics:
Views: 14
Export: