Žemaičių dzūkai : tekstai su komentarais

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žemaičių dzūkai: tekstai su komentarais
Publication Data:
Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2008.
Pages:
486 p
Notes:
Bibliografija. Reikšminiai žodžiai: Žemaičių dzūkai; Tarmės tekstai; Dialektologija; Dzukian of Lowlands; Dialectal texts.
Keywords:
LT
Tarmės. Patarmės. Šnekta. Dialektai. Dialektologija / Dialects. Dialectology; Žemaičių dzūkai.
EN
Dialectal texts; Dzukian of Lowlands.
Summary / Abstract:

LTKnyga skiriama šiaurės žemaičių patarmei – vadinamiesiems žemaičių dzūkams – bene savičiausiai šiaurės žemaičių kretingiškių šnektai, esančiai maždaug keturkampyje Endriejavas – Judrėnai – Veiviržėnai – Gargždai. Šnekta dabar, galima sakyti, visiškai išnykusi: rytuose pereinama prie klasikinės žemaičių sistemos, vakaruose – prie pajūrio žemaičių. Visi tekstai įrašinėti atviru mikrofonu. Tyrėjų klausimai bei intarpai pateikiami laisvai išversti į bendrinę kalbą ir spausdinami statmenu šriftu. Tekstai užrašyti modifikuota tradicine kopenhagine fonetine rašyba, tik žymimi pagrindiniai intonacijos kontūrai ir bandomos fiksuoti visos klausa suvokiamos garsų variacijos. Knygoje grįžtama prie tradicijos žymėti kirčiuotų balsių ilgumą ar pusilgumą net tada, kai tos ypatybės nesunkiai numanomos iš kirčio ir priegaidės ženklo. Daugelio dvigarsių sandų ilgumas nurodomas tiktai nekirčiuotoje ir atitrauktinio kirčio pozicijoje. Gyvoji kalba labai varijuoja, todėl tas pats žodis tekstuose gali pasirodyti keliais nevienodais pavidalais. Išnašose pateikiami lingvistiniai, etnografiniai, psicholingvistiniai komentarai. Visa tai leidžia susidaryti gana tikrą gyvos tarmės vaizdą. Judrėnų šnektos duomenų analizę papildo knygos pabaigoje pridedamas straipsnis „Žemaičių dzūkavimas: dabartinė padėtis ir istorija“, kuriame remiamasi ne tik Stanislovo Stankaus, bet ir gerai savo tarmę mokėjusio veiviržėniškio mokytojo Augustino Dirgėlos (1902-1976) informacija; straipsnyje pateikiama išsami tarmės tyrimų istorijos apžvalga. Pridedamas ir eksperimentinis straipsnis, skirtas tarmės balsių kiekybei.

ENThe book is dedicated to the North Samogitian dialect –one of the most peculiar sub-dialects of the North Samogitia, located between Endriejavas, Judrėnai, Veiviržėnai and Gargždai. This sub dialect is almost extinct: in the east, the classical Samogitian system is used, in the west – the seacoast Samogitian system. All the texts are recorded with open microphone. Researchers’ questions and insertions are presented in the form of free translation into the standard language. The texts are written in a modified traditional Copenhagen phonetic writing, and only the key intonation contours are highlighted, and attempts were made to record all the sound variations the human ear perceives. The book returns to the tradition of marking the length or semi-length of stressed vowels even when those peculiarities are easily implied from the sign of stress and accent. The length of the majority of elements of diphthongs is indicated only in non-stressed positions and positions with retracted stress. The living language varies a lot; therefore, one and the same word in texts may appear in several different forms. Footnotes present linguistic, ethnographic and psycholinguistic comments. All the above allows making a rather actual picture of a living accent. The analysis of the data of the Judrėnai dialect is supplemented with an article “Žemaičių dzūkavimas: dabartinė padėtis ir istorija” [Samogitian Dzukian sub-dialect: Contemporary Situation and History] published at the end of the book. This article is not only based on Stanislavas Stankus’ information, but also on Augustinas Dirgėla’s information. The article presents a comprehensive review of the research of the dialect history. An experimental article dedicated to the quantity of the dialect vowels is also attached.

ISBN:
9785420016282
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18758
Updated:
2013-04-28 18:57:49
Metrics:
Views: 15
Export: