Petras Būtėnas - Jono Jablonskio mokinys

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Petras Būtėnas - Jono Jablonskio mokinys
Alternative Title:
Petras Butenas, the follower of Jonas Jablonskis
Keywords:
LT
Panevėžys; Lietuva (Lithuania).
Summary / Abstract:

LTJoną Jablonskį ir Petrą Būtėną sieja mokytojo-mokinio ir talkininko, dėstytojo-studento, mokslininko-ištikimo darbų tęsėjo ir atminimo puoselėtojo ryšiai. Susitiko jie 1915 m. Voroneže, į kur buvo nublokšti Pirmojo pasaulinio karo įvykių. Pažintis tęsėsi ir sugrįžus į Nepriklausomą Lietuvą, Kauną. 1920-1925 ir vėliau. Petras Būtėnas - vienas kruopščiausių kalbininko Jono Jablonskio mokinių, kuris visą gyvenimą vertino savo mokytojo darbus lietuvių kalbos norminimo ir kitose srityse. Turėdamas gražų pavyzdį ir pats lietuvių kalbotyros istorijoje paliko ryškių pėdsakų. Būtėnas tapo geru gimtosios kalbos mokytoju Panevėžyje, vertėju, kalbos redaktoriumi, tautosakininku. Kartu dirbo ir mokslinį darbą, mokyklai parengė kelias mokomąsias priemones ir akcentologijos ir sintaksės. Įvairiuose spaudos leidiniuose dalijosi metodiniais patarimais, rašė aktualiais kalbos kultūros ir kt. klausimais. Apie jų ryšius ir Jablonskio įtaką formuojantis Būtėnui kaip pedagogui mokslininkui išsamiau ligi šiolei nebuvo rašyta. Todėl šio straipsnio tikslas - atkreipti dėmesį į Jono Jablonskio ir Petro Būtėno ryšius, pateikti naujos analitinės ir faktinės medžiagos, paremtos įvairių šaltinių tyrimo ir archyvo duomenimis, ir atsakyti į klausimą, ką lietuvių kalbos istorijai ir Lietuvių mokyklai davė jų maždaug penkiolika metų trukęs bendravimas.Reikšminiai žodžiai: Lietuvių kalbininkai; Lithuanian linguists; Petras Būtėnas; Jonas Jablonskis.

ENThe objective of the article is to draw attention to the relationship between Jonas Jablonskis and Petras Būtėnas, educationalists and linguists practitioners, also to give some new analytical and factual material supported with the research of the resources and archive data, and to answer the question what their fifteen-year corporation gave to the history of the Lithuanian language and Lithuanian school. Since 1915 being a student at M. Yčas gymnasium in Voronez Būtėnas thoroughly attended J. Jablonskis' Lithuanian and Latin lessons, in the evenings he together with Stasys Dabušis and Juozapas Bukota worked as a secretary. From Jablonskis he learned how factually to edit the language, gained skills in translation experience. Since 1925 as a teacher at Teachers Training Seminary he continued Jablonskis' works. He prepared the following teaching devices for the Lithuanian schools: "The Sense of Accent and Stress" (1926), "Concise Knowledge on Declension" (1929), "Lithuanian Prepositions: Theory and Practice" (1930), "Lithuanian Accentuation Guide for School and Life" (1931). J. Jablonskis died in 1930. In that time Lithuania Būtėnas was one of the first who proposed to select all Jablonskis' works and arrange "Selected Works". He also wrote valuable articles on his teacher's life, the importance of his works for the history of the Lithuanian linguistics. [From the publication]

ISBN:
9986386985
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9761
Updated:
2013-04-28 17:01:33
Metrics:
Views: 54
Export: