Napoleono karų liudytojas, akylas gyvenimo stebėtojas, patrauklus pasakotojas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Napoleono karų liudytojas, akylas gyvenimo stebėtojas, patrauklus pasakotojas
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Dienoraštis; Karo kapelionas; Liudvikas Rėza; Martynas Liudvikas Rėza, Prūsijos (Mažoji) Lietuva, Karaliaučiaus universitetas, Napoleonas Bonapartas; Napoleono karai, 1800-1815 (Napoleonic Wars); Prūsijos armija; Diary; Ludwig Rheza; Martynas Liudvikas Reza, Prussia (Minor) Lithuania, Konigsberg University, Napoleon Bonaparte; Military chaiplan; Napolenic wars; Prussian army.
Keywords:
LT
Dienoraštis; Karo kapelionas; Prūsijos armija; Tarptautiniai konfliktai. Karai / International conflicts. Wars; Universitetai / Universities.
EN
Diary; Ludwig Rheza; Martynas Liudvikas Reza, Prussia (Minor) Lithuania, Konigsberg University, Napoleon Bonaparte; Military chaiplan; Napolenic wars; Prussian army.
Summary / Abstract:

LTĮvadiniame knygos, kuriame skelbiamas vokiško Liudviko Rėzos, Prūsijos armijos kapeliono, kelionių dienoraščio vertimas „Žinios ir pastabos apie 1813 ir 1814 metų karo žygius“, straipsnyje apibūdinama istorinė laikmečio situacija, aprašoma Rėzos mokslinės, lituanistinės veiklos, poetinės kūrybos pradžia prancūzų okupacijos metais, jo įtraukimo į karo veiksmų sūkurį aplinkybės. Dienoraštis straipsnyje analizuojamas pagal svarbiausius turinio aspektus – aptariami lituanistiniai žymenys, Rėzos atsiliepimai apie lietuvių tautos kultūrą, buitį, Rėzos religines ir politines pažiūras liudijantys teiginiai. Nemaža straipsnio dalis skiriama Rėzos liudijimų apie įvairių tautybių žmones, apibendrintų tautų charakteristikų, atspindinčių anų laikų mąstymo klišes, epochos dvasią, aptarimui. Apibendrinami „Žinių ir pastabų“ autoriaus moksliniai, pedagoginiai ir teologiniai interesai. Pažymimas Rėzos domėjimasis ekonomine krašto, miesto, kaimo padėtimi, etnografiniais išskirtinumais. Dienoraščio autoriui rūpi įvairūs humanitarinio pobūdžio, ypač teologijos, orientalistikos, švietimo, katechetinio darbo, homiletikos klausimai, gausu minčių apie religiją. Minimi daug keliavusio Rėzos įspūdžiai apie pasaulinius architektūros šedevrus. Remiantis cituojamais autoriais rekonstruojama Rėzos estetinių vertybių skalė. Straipsnyje aptariama dienoraštyje gausiai pasitaikančių beletristinių intarpų – pafilosofavimų, lyrinių apmąstymų, gamtos piešinių, legendų, anekdotų, eilėraščių, šiaip gražiakalbystės figūrų, – stilistika ir retorika.

ENThe introductory article of the book (where the translation of German travel diary "Information and notes about war marches in 1813-1814" by Liudvikas Rėza is published) describes the historical situation of the time, the beginning of Rėza's scientific, Lithuanistic activity, and poetry during the French occupation, circumstances of his involvement in the military action. In the article the diary is analysed according to the most important aspects of the content: Lithuanistic characteristics, Rėza's opinions about the Lithuanian nation's culture and everyday life, statements testifying Rėza's religious and political beliefs are discussed. A considerable part of the article is devoted to the discussion of Rėza's testimonies of people of different nationalities, the generalizations of the nations reflecting the clichés of thinking of that time, the spirit of the epoch. It summarizes the scientific, pedagogical and theological interests of the author of “Information and notes”. It notes Rėza's interest in the economic situation of region, city and village and ethnographic characteristics. The author of the diary is interested in various issues of a humanitarian nature, especially theology, orientalism, education, catechistic works, homiletics, there are plenty of ideas about religion. His impressions about the world's architecture masterpieces are mentioned. According to the cited authors, the scale of the aesthetic values of Rėza is reconstructed. The article discusses the stylistic and rhetoric of abundant fictional inserts (philosophical thoughts, lyric reflections, figures of nature drawings, legends, anecdotes, poetry and other) in the diary.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/51724
Updated:
2018-09-06 16:28:17
Metrics:
Views: 24
Export: