Globalizacijos įtaka miestams ir jos optimizavimo urbanistinės galimybės Kauno centre

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Globalizacijos įtaka miestams ir jos optimizavimo urbanistinės galimybės Kauno centre
Alternative Title:
Influence of globalization on cities and urbanistic poss ibilities of its opt imization in Kaunas city center
In the Journal:
Urbanistika ir architektūra. 2008, t. 32, Nr. 2, p. 113-124
Keywords:
LT
Globalizacija; Globalizacija, istorinė aplinka, kultūros paveldas; Istorinė aplinka; Kultūros paveldas.
EN
Cultural heritage; Globalization; Globalization, historical environment, cultural heritage; Historic environment.
Summary / Abstract:

LTRyškiausia visuomenių vystymosi tendencija tapusi globalizacija akivaizdžiai veikia miestų vaizdą ir visuomenes. Globalizuojančių veiksnių paskatinti miestų pokyčiai dažniausiai susiję su gyvenamosios aplinkos vienodėjimu, erdvių fragmentacija ir komercializacija. Miestų visuomenėse pastebimi tradicinių teritorinių bendruomenių nykimo, suburbanizacijos, gentrifikacijos ir išsisluoksniavimo procesai, turintys įtakos ne tik gyvenimo kokybei miestuose, bet ir jų vaizdui. Šie miestų ir visuomenių pok­čiai ryškiausiai pasireiškia per šimtmečius susiformavusiose istorinėse miestų dalyse. Siekiant darnaus miestų vystymosi, svarbu analizuoti globalizuojančių veiksnių įtaką miestams ir jų istorinėms dalims, ieškoti galimybių pasinaudoti šių veiksnių teikiama socialine­ekonomine nauda ir išvengti neigiamo jų poveikio miestų savitumui ir visuomenėms. Analizuojama globalizuojančių veiksnių įtaka miestams, jų istorinėms dalims ir visuomenėms, pateikiamos galimos globalizacijos įtakos optimizavimo istorinėje aplinkoje urbanistinės priemonės Kauno istorinio centro pavyzdžiu. [Iš leidinio]

ENGlobalization, prevailing trend of development of contemporary societies, inevitably influences visual and social aspects of cities. Changes of cities influenced by globalization are usually associated with increasing uniformity of residential envi­ronment, decline of public spaces, fragmentation and commerci­alization of urban environment. Decline of traditional territorial communities, suburbanization, gentrification, and stratification are also observed in urban societies. These processes not only influence quality of life in urban territories, but also their visual characteristics. Changes of urban environment and societies influenced by globalizing processes strongly affect city's historic environment. Striving towards sustainable development of cities it is necessary to analyze the impacts of globalization on urban environment, historic centers and districts and to search for possibilities to use its social and economic benefits and to avoid its negative influence on city's identity and society. The influence of globalizing processes on cities, their historic environment and societies is discussed in the paper and the proposed model for optimization of the influence of globalization on historic envi­ronment with urban design means is presented. The proposed model is applied to Kaunas historic center. [From the publication]

ISSN:
1392-1630
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35411
Updated:
2021-03-04 09:25:58
Metrics:
Views: 5    Downloads: 2
Export: