Gamybos įmonių žemiausiojo lygmens vadovų tinkamumo vertinimas valdymo grandinėje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Gamybos įmonių žemiausiojo lygmens vadovų tinkamumo vertinimas valdymo grandinėje
Alternative Title:
Management chain evaluation of the first level managers of manufacturing companies
In the Journal:
Tiltai [Bridges] [Brücken]. 2013, Nr. 1 (62), p. 75-86
Keywords:
LT
Valdymas / Management.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjami žemiausiojo lygmens vadovų tinkamumo vertinimo gamybos įmonėse klausimai. Išskirta formali artimiausia žemiausiojo lygmens vadovų veiklos aplinka valdymo grandinėje: TV–ŽLV– PAV, kur TV – tiesioginis vadovas; ŽLV – žemiausiojo lygmens vadovas ir PAV – pavaldiniai. Tikslinga atlikti ŽLV tinkamumo vertinimą. Tam pasirinkta kiekybinė anketinė apklausa, kurioje dalyvavo 255 respondentai iš penkiolikos didelių Lietuvos baldų gamybos įmonių. Straipsnyje pristatoma atlikto tyrimo apie ŽLV tinkamumą konkrečioje valdymo grandinėje (TV–ŽLV–PAV) rezultatų analizė. Tyrimo rezultatai parodė, kad vertinimo kriterijų tinkamumo laipsnis valdymo grandinėje (TV–ŽLV–PAV) labai priklauso nuo to, kiek sutampa vertinimai tarp grandžių. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Hierarchija; Tinkamumo vertinimas; Vadovų tinkamumo vertinimas; Valdymo grandinė; Įgūdžiai; ŽLV; ŽLV tinkamumo vertinimas; Žemiausiojo lygmens vadovai; Žemiausiojo lygmens vadovai (ŽLV) ir jų aplinka; Evaluation of managers relevance; Evaluation of the first level managers; Evaluation of the first level managers relevance; FLM; First level managers; First level managers (FLM) and their environment; Hierarchy; Management chain; Relevance; Skills.

ENPaper analyzes the evaluation of the first level managers’ relevance in manufacturing companies. Article emphasizes formal immediate environment of first level manager’s work in management chain (MLM–FLM–SUB), that is considered the most appropriate base for evaluating first level managers’ relevance. MLM stands for mid-level manager (direct manager for FLM), FLM – first level manager, SUB – subordinates (workers). To achieve research objectives, quantitative survey was carried out, which was completed by a total of 255 respondents from 15 different furniture manufacturing companies. This paper presents the analysis of the research on the evaluation of the first level manager’s relevance in specific management chain (MLM–FLM–SUB). Research results showed that the assessment criteria (technical, communication and conceptual skills and skill development) relevance degree in management chain (MLM–FLM–SUB) is highly dependent on how much results from different assessors overlap. [From the publication]

ISSN:
1392-3137; 2351-6569
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/47208
Updated:
2018-12-17 13:34:04
Metrics:
Views: 40    Downloads: 5
Export: