Rytų šalių istorija mokykliniuose istorijos vadovėliuose 1918-2004 m.

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Rytų šalių istorija mokykliniuose istorijos vadovėliuose 1918-2004 m
Alternative Title:
Oriental and African history in Lithuanian high school history textbooks, 1918-2004
In the Book:
Keywords:
LT
20 amžius; 21 amžius; Mokslinis ugdymas / Scientific education; Pagrindinis ugdymas / Basic Secondary Education; Rusų kalba / Russian language.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio objektas – vidurinių mokyklų istorijos vadovėliai lietuvių kalba, išleisti XX–XXI a. ir Azijos bei Afrikos šalių istorija juose. Aptariami minėtos istorijos atspindėjimo pokyčiai ir juos sąlygoję priežastys. Straipsnis suskirstytas į tris dalis, atitinkančias pagrindinius Lietuvos istorijos nuo 1918 m. iki šių dienų laikotarpius, kurie lėmė mokyklos raidą, o tai savo ruožtu turėjo įtakos istorijos mokymo sistemai ir vadovėliams. Pirmoje dalyje aptariami 1918–1940 m. nepriklausomoje Lietuvoje pasirodę verstiniai ir Lietuvos autorių parašyti istorijos vadovėliai. Autoriai vadovavosi vyravusiomis europocentrizmo, baltųjų rasės, kaip istorijos ir kultūros nešėjos, idėjomis. Antra dalis skirta sovietinės okupacijos laikotarpiui, kai buvo sunaikinta nepriklausomos Lietuvos mokyklos istorijos mokymo sistema, o visuotinės istorijos vadovėliai buvo verčiami iš rusų kalbos. Jų autoriai politiniais sumetimais neigė europocentrizmą ir gana daug dėmesio skyrė Afrikos ir Azijos šalių istorijai. Trečioje dalyje analizuojami Lietuvoje 1990–2004 m. (po Nepriklausomybės atkūrimo) išleisti vadovėliai. Tuo laikotarpiu pasirodę pirmieji Lietuvos autorių parengti užsienio šalių istorijos vadovėliai neišvengė sovietinių vadovėlių įtakos (periodizacija, struktūra, tematika), bet atmetė sovietinių istorijos vadovėlių dogmas. Nuo 10-o dešimtmečio pabaigos leidžiami beveik vien tik integruoti Lietuvos ir pasaulio istorijos vadovėliai, tačiau juose dominuoja Lietuvos ir Europos istorija. Gausesnė Rytų šalių istorijos medžiaga pateikta į lietuvių k. išverstuose vadovėliuose.Reikšminiai žodžiai: Visuotinė istorija; Vidurinės mokyklos; Istorijos vadovėliai; Rytų šalys; World history; Secondary schools; Textbooks.

ENThe subject of the article is high school history textbooks published in the lithuanian language in the 20th and 21st centuries, and the role and themes of Oriental and African history dealt with in Lithuanian textbooks, their change during the period, and the main causes that determined such change. The article consists of three parts that correspond to the three periods of Lithuanian hisory from 1918 to our days that were vital to the development of our schools and, therefore, influenced the system of teaching history and textbooks. The first part deals with the translated and original textbooks in Independent Lithuania of 1918–1940. Their authors were guided by the ideas of Europo-centism and white race as the bearer of histoy and culture. The second part covers the Soviet occupation period when Moscow imposed its history teaching system and politicized world history textbooks translated from Russian. For political reasons their authors claimed to oppose Europe-centrism and more attention gave to history of Oriental and African countries. The third part of the article covers the latest history textbooks published in Lithuania after the restoration of Independence (1990–2004). The influence of Soviet period history books is quite obvious in the first foreign history textbooks written by Lithuanian authors. From late 90’ies Lithuanian and World history integrated textbooks were being published with the focus on both Lithuanian and Western history. [From the publication]

ISBN:
9955201037
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4662
Updated:
2023-04-20 19:32:41
Metrics:
Views: 32
Export: