Istorijos vadovėlių autorių pilietinė atsakomybė

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Istorijos vadovėlių autorių pilietinė atsakomybė
In the Book:
Istoriko atsakomybė / sudarytojai Nelė Asadauskienė, Edvardas Kriščiūnas, Aivas Ragauskas. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2002. P. 228-236
Keywords:
LT
20 amžius.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariama istorijos vadovėlių autorių pilietinė atsakomybė, kylanti iš Švietimo įstatymo preambulės nuostatų, jog švietimas grindžiamas humanistinėmis tautos ir pasaulio kultūros vertybėmis, demokratijos principais, žmogaus teisėmis ir laisvėmis. Teigiama, jog pagal iš praeities atėjusią tradiciją vadovėliai mokiniams dažniausiai yra neklystantis įvykių ir asmenybių vertinimo autoritetas, nors šiandien mokytojai pratina mokinius žiūrėti į juos kritiškai, suvokti, kad galimos ir kitokios nuomonės ir vertinimai. Mokyklose naudojamų istorijos vadovėlių analizė parodė, jog jų autoriai spausdintu žodžiu, vaizdu, įvairiomis užduotimis ir klausimais stengiasi padėti mokiniams suvokti sąmoningo humanizmo ir demokratijos principus bei skatina jais vadovautis praktinėje veikloje. Taip pat mėginta aiškintis, kiek minėtų vadovėlių autoriai prisideda prie kritinio mąstymo ugdymo ir savarankiškos veiklos skatinimo, todėl buvo nagrinėjami VII-X klasių vadovėlių autorių pateikti klausimai ir užduotys. Pastebima, jog stinga užduočių, reikalaujančių pasakyti ir pagrįsti asmeninę nuomonę, todėl nėra ugdomas kritiškai mąstantis, savarankiškai veikiantis žmogus. Pasigendama daugiau medžiagos ir informacijos apie Lietuvos istoriją bei Lietuvos istorijos temų įtraukimo į visuotinę istoriją. Daroma išvada, kad šiandieninių Lietuvos istorijos vadovėlių autoriai, suprasdami savo pilietinę atsakomybę, dar turi nemažai apie ką pamąstyti ir atlikti. Tik tada jie visiškai įvykdys savo pilietinę pareigą moksleiviams ir visuomenei.Reikšminiai žodžiai: Istorija; Istorijos; Istorijos vadovėliai; Istorijos vadovėlių autoriai; Istorijos vadovėlių vertinimas; Lietuvos istorija; Mokymas; Pasaulio istorijos vadovėliai; Pasaulio istorijos vadovėliai Lietuvoje; Pilietinė atsakomybė; Vadovėliai; Švietimo koncepcija; Assessment of history textbooks; Authors of history textbooks; Civic responsibility; Civil responsibility; Education concept; History; History textbooks; Lithuanian history; Teaching of history; Textbooks; World history textbooks; World history textbooks in Lithuania.

ENThis article discusses civic responsibility of the authors of history textbooks, based on the provisions in the preamble of the Education law, stipulating that the education is based on humanist cultural values of nation and world, democratic principles, human rights and freedoms. It is stated, that according to the past tradition, student textbooks are usually seen as the impeccable authority to assess events and persons, even though nowadays teachers are cultivating students' critical approach and understanding that different opinions are also possible. The analysis of history textbooks in schools showed that their authors, by the means of written texts, illustrations, different exercises and questions, are trying to help students understand the principles of humanism and democracy and encourage to rely on them in practice. It was also attempted to assess how much do the authors of aforementioned textbooks contribute to the development of critical thinking and encouragement of autonomous activities, therefore the questions and exercises provided by the authors of textbooks for 5th-10th grades were examined. It is noted, that there is a lack of exercises encouraging to provide and substantiate one's own opinion, therefore there is no contribution to the development of a critically thinking autonomous personality. There is also a lack of more material and information about the history of Lithuania and integration of Lithuania's history to the context of the world history. It is concluded, that the authors of current Lithuanian history textbooks, understanding their civic responsibility, have a lot of room to think and act. Only then will they fulfil their civic duty to students and society.

ISBN:
9955516275
Related Publications:
Rytų šalių istorija mokykliniuose istorijos vadovėliuose 1918-2004 m / Petras Tomkus. Visuotinė istorija vidurinėje mokykloje: dabartis ir perspektyvos / sudarytojai: Vida Pukienė, Rūta Ramoškaitė. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2006. P. 108-152.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/50516
Updated:
2017-07-11 11:30:01
Metrics:
Views: 29
Export: