Visuotinė istorija vidurinėje mokykloje: dabartis ir perspektyvos

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
  • Rusų kalba / Russian
Title:
Visuotinė istorija vidurinėje mokykloje: dabartis ir perspektyvos
Editors:
  • Pukienė, Vida, sudarymas [com]
  • Ramoškaitė, Rūta, sudarymas [com]
Publication Data:
Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2006.
Pages:
293 p
Series:
Mokslinių straipsnių rinkiniai : MSR serija
Notes:
Bibliografija prie straipsnių.
Contents:
Pratarmė — Įvadas — Visuotinė istorija vidurinėje mokykloje: kokios permainos reikalingos? / Įuozas Skirius — I. VISUOTINĖS ISTORIJOS TURINYS IR JO KAITA VIDURINĖJE MOKYKLOJE. Naujos temos istorijos vadovėliuose: Lietuvos patirtis kaimynų kontekste / Evaldas Bakonis — Mokslo istorija edukacijoje: tarpdalykinės sąveikos galimybės / Romas Juzefovičius — Visuotinės ir Lietuvos naujųjų ir naujausiųjų laikų istorijos klausimai integruotuose vadovėliuose / Algis Kasperavičius — Kai kurie visuotinės ir Lietuvos istorijos santykių pateikimo aspektai mokykliniuose istorijos vadovėliuose / Edvardas Kriščiūnas — Visuotinės istorijos mokymas Vilniaus privačiuose mergaičių pensionuose XIX a. pirmajame-ketvirtajame dešimtmečiuose / Olga Mastianica — Epizodinio visuotinės istorijos kurso vaidmuo moksleivių istorinėje edukacijoje / Andrius Porutis — Senovės istorijos žinios ir jų pateikimas pagalbinėse istorijos mokymo priemonėse / Jonas Sireika — Trys istorijos mokymo koncentrai Lietuvos vidurinėje mokykloje: tradicijos ar naujovės, būtinybė ar galimybė / Stanislovas Stašaitis — Visuotinės istorijos mokymo turinys: dabartis ir perspektyvos / Benediktas Šetkus — Rytų šalių istorija mokykliniuose istorijos vadovėliuose 1918-2004 m. / Petras Tomkus —II.VISUOTINĖS ISTORIJOS MOKYMO PATIRTIS IR DIDAKTINĖS NAUJOVĖS. The integration of national and world history / Huiberl Crijns — Kai kurie visuotinės istorijos mokymo turinio Lietuvos bendrojo lavinimo mokykloje aspektai / Vitalijus Fursovas, Jelena Vladimirova — Visuotinės istorijos mokymo žemesnėse ir aukštesnėse klasėse tęstinumas / Ona Kavaliauskienė — Teaching World History when the United States is the Center of the World / Virgilijus Krapauskas — О возможном подходе к изучению истории: история как культура / Татьяна Кузнецова — Visuotinės istorijos diskurso konstrukcija istorijos vadovėliuose / Ieva Lauraitytė — MS ACCESS pagrindu sukurtų duomenų bazių taikymo mokant visuotinės istorijos galimybės / Anželika Laužikienė — Moksleivių kompetencijų ugdymas visuotinės istorijos pamokose / Jūratė Litvinaitė — К вопросу о соотношении курсов всеобщей и российской ист ории в классах второю коннентра / Наталья Никулина — Инновации в работе с источниками по истории XX века / Илзе Шенберга — Kritinio mastymo ugdymas visuotinės istorijos pamokose / Dalina Ubartaitė-Vingienė — Технологии создания интерактивных обучающих систем для курса всемирной истории в средней школе / Алексей Варфоломеев, Марина Чирута — Internetas kaip priemone pasaulio istorijai pažinti: asmeninė dėstytojo patirtis ir probleminiai studijų klausimai / Arūnas Vyšniauskas.
Keywords:
LT
Mokslas / Science; Mokslinis ugdymas / Scientific education; Švietimas. Švietimo politika / Education. Education policy.
Summary / Abstract:

LTPirmojoje dalyje straipsnių autoriai nagrinėja visuotinės istorijos turinio kaitą vidurinėje mokykloje, temų aktualumą, kitų valstybių patirtį šioje srityje. Išskirtinis dėmesys skiriamas vadovėlių analizei: autoriai diskutuoja, kaip mokykliniuose vadovėliuose atskleista pasaulio ir Lietuvos istorinių procesų sąveika; svarsto Lietuvos ir visuotinės istorijos tekstų pro-porcijų integruotuose vadovėliuose klausimą; analizuoja sąveikos su kitais mokomaisiais dalykais galimybes; aptaria kai kurių temų tikslingumą. Antrojoje dalyje pateikiami pranešimų tekstai, kuriuose universitetų pedagogai ir mokytojai dalijasi savo darbo patirtimi. Dalis straipsnių skirta visuotinės istorijos mokymo didaktinėms naujovėms aptarti: supažindinama su kritinio mąstymo ugdymo ir projektinio mokymo metodų taikymu per visuotinės istorijos pamokas; su duomenų bazių ir interneto, kaip pa-saulio istorijos pažinimo priemonės šiuolaikinėje mokykloje, panaudojimo galimybėmis. Autoriai pabrėžia mokymo žemesnėse ir aukštesnėse klasėse tęstinumo reikšmę, aptaria darbo su šaltiniais naujoves, interaktyvaus mokymo sistemos sukūrimo technologines galimybes. Remdamiesi darbo mokykloje patirtimi nagrinėja aktualiausias šiuolaikinio pasaulio is-torijos temas: demokratijos, tolerancijos, terorizmo. straipsniuose it pranešimuose išsakytas mintys, suformuluotas išvadas. [Iš Pratarmės]Reikšminiai žodžiai: Istorijos mokymas; Lietuvos švietimas; Istorijos vadovėliai; Teaching history; Lithuanian education; Historical elementary books.

ISBN:
9955201037
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/90589
Updated:
2022-03-01 14:57:46
Metrics:
Views: 62
Export: