Experience of the fourth-year undergraduates in using information and communication technologies (ICT)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Experience of the fourth-year undergraduates in using information and communication technologies (ICT)
In the Journal:
Keywords:
LT
Apklausa; Diplomantai; Ketvirto kurso bakalaurai; Mokymo / si procesas; Patirtis; Studijų procesas; Tyrimas.
EN
Experience; Fourth-year undergraduates; Fourth-year undergraduates, experience, process of teaching/learning, process of studies; Process of studies; Process of teaching/learning; Survey.
Summary / Abstract:

LTInformacinės komunikacinės technologijos mokymo(si) procesą padaro labiau efektyviu ir naudingu. Naujų technologijų diegimas į ugdymo procesą suteikia naujas galimybes mokytojams ir mokiniams, pagerina švietimo kokybę, padaro ugdymo procesą įvairiapusiškesniu. Informacinių komunikacinių technologijų taikymas turi būti labai veiksmingas rengiant būsimuosius gamtos mokslų mokytojus. Siekiant atskleisti, kokia ketvirto kurso studentų nuomonė apie informacinių komunikacinių technologijų taikymą studijų procese, atliktas tyrimas, kuriame dalyvavo 322 respondentai (iš jų 218 merginų ir 104 vaikinai). Nustatyta, kad apklausoje dalyvavę studentai turi beveik neribotas galimybes naudotis kompiuteriu, mobiliuoju telefonu, internetu, elektroninių duomenų laikmenomis. Studentai beveik kasdien naudojasi svarbiausiomis mobiliojo telefono funkcijomis (sms rašymas, skambinimas). Studentės merginos dažniau nei vaikinai skambina ir rašo sms, tuo tarpu studentai vaikinai labiau linkę ieškoti informacijos internete, siųsti ir gauti elektroninius laiškus. Santykinai naujos skaitmeninės technologijos (e-biblioteka, GPS navigatorius ir kt.) taikomos retai. Studentai intensyviai naudoja kompiuterį ir mokymuisi, ir laisvalaikio leidimu, internetas dažniausiai naudojamas bendravimui, informacijos ieškojimui ir mokymuisi. Vertinant visus informacinių komunikacinių technologijų naudojimo aspektus, nenustatyta reikšmingų skirtumų tarp tyrime dalyvavusių studentų, baigusių miesto ar rajono mokyklas. Studentai nurodė, kad jiems labiausiai reikia kompiuterio mokymuisi ir interneto informacijos paieškai.

ENInformation and communication technologies make teaching and learning process more effective and useful. Installation of new technologies to education process provides new possibilities to teachers and scholar; improves education quality and makes the process more universal. Application of information and communication technologies must be very effective training future natural science teachers. The research was made in order to unfold the opinion of the fourth course students regarding application of information and communication technologies in the process of studies. 322 respondents participated in the research (218 girls and 104 boys). The research showed that all respondents had unlimited possibilities to use computers, mobile phone, internet and electronic data storage. Almost every day students use the most important functions of mobile phones (sms, calling). Girls are calling and sending messages more often, while boys prefer look for information in the internet, send and receive electronic mails. New digital technologies (e-libraries, GPS navigators and other) are used relatively seldom. Students use computers intensively for studying, spending leisure time; internet is used for communication, to look for information and studying. Taking into account all aspects of usage of communication technologies there are no significant differences among students who are graduates of town and region schools who participated in the research. Students indicated that they needed computers for their studies and information search in the internet.

ISSN:
1822-7864; 2538-7111
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/26620
Updated:
2018-12-16 23:39:59
Metrics:
Views: 6    Downloads: 1
Export: