Lietuvos konsulatai Danijoje 1924-1940 metais

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos konsulatai Danijoje 1924-1940 metais
Alternative Title:
Lithuanian consulates in Denmark in 1924-1940
In the Journal:
Istorija [History]. 2006, Nr. 63, p. 14-25
Keywords:
LT
20 amžius; 20 amžius. 1918-1940; Danija (Denmark); Lietuva (Lithuania).
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje, remiantis Lietuvos centrinio valstybinio archyvo (F. 383, 648, R – 1019.), Danijos karališkosios bibliotekos Rankraščių skyriaus bei archyvo medžiaga, 1921 – 1940 m. periodine spauda, lietuvių ir danų informaciniais leidiniais bei lietuvių istoriografija, apžvelgiami bandymai sukurti garbės konsulatų tinklą Danijoje 1924 – 1922 m., nagrinėjamas Lietuvos konsulatų tinklo Danijoje kūrimas, funkcionavimas, veikla 1924 – 1928 m., atskleidžiami Lietuvos garbės konsulatų tinklo Danijoje plėtros veiksniai 1929 – 1930 m. bei įsteigtųjų ir jau veikiančių konsulatų veiklos kryptys 1929 – 1937 m., pristatoma Lietuvos garbės konsulatų Kopenhagoje kultūrinė veikla 1937 – 1940 m. Prasminiai žodžiai: vicekonsulas, konsulatai, garbės konsulatai, Lietuvos konsulatai Danijoje, Lietuvos ir Danijos santykiai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Danija (Denmark); Lithuanian diplomacy in 20 century.

ENOn the basis of material of the Lithuanian Central State Archive (F. 383, 648, R – 1019.), the Archive and the manuscript Division of the Royal Library of Denmark, the periodical press of 1921 – 1940, Lithuanian and Danish information publications, as well as Lithuanian historiography, the article reviews attempts to create a network if honorary consulates in Denmark in 1924 – 1922, investigates the creation of the network of consulates of Lithuania in Denmark, their functioning and activities in 1924 – 1928, reveals factors of the development of the network of honorary consulates of Lithuania in 1929 – 1930, as well as directions of the activity of the already established and functioning consulates in 1929 – 1937, presents the creative activity of the honorary consulates of Lithuania in Copenhagen in 1937 – 1940. Key words: Vice Consul, consulates, honorary consuls, consulates of Lithuania in Denmark, relations between Lithuania and Denmark.

ISSN:
1392-0456; 2029-7181
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4654
Updated:
2022-11-21 18:47:18
Metrics:
Views: 23    Downloads: 8
Export: