Lietuvių kalba ir kultūra danų spaudoje (XIX a. pabaigoje-XX a. I pusėje)

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių kalba ir kultūra danų spaudoje (XIX a. pabaigoje-XX a. I pusėje)
Alternative Title:
Danish press on Lithuanian language and culture (the end of the 19th-the first part of 20th century)
Keywords:
LT
19 amžius; 20 amžius; Danija (Denmark); Lietuva (Lithuania); Kultūra / Culture; Spauda / Press.
Summary / Abstract:

LTStraispnyje, remiantis Danijos karališkosios bibliotekos Rankraščių skyriaus medžiaga, lietuvių tarpukario periodika bei naujausiais istorikų (V. Mažeikos) bei filologų (J. Žekaitės, S. Gaidžiūno, ASabaliausko) darbais, apžvelgiamos XIX a. pabaigoje – XX a. I pusėje danų kalba išleistos knygos bei publikacijos danų periodinėje spaudoje apie lietuvių kalbą ir kultūrą. Apžvelgus danų kalba išleistas knygas matyti, jog jose nemažai rašyta apie lietuvių liaudies kultūrą, lietuvių kalbai didesnį dėmesį skyrė L. T. Hjelmslevas. Danų periodinėje spaudoje dažniau rašyta apie lietuvių liaudies kultūrą, o XX a. moderniosios Lietuvos kultūrai dėmesio buvo skirta tiek, kiek medžiagos sugebėjo pateikti patys lietuviai. Reikšminiai žodžiai: lietuvių kalba, lietuvių kultūra, lietuvių liaudies kultūra, danų spauda, lietuvių kalbos tyrinėjimai Danijoje, Danijos lituanistika, spaudos istorija, kultūriniai ryšiai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Kultūra; Spauda; Danija (Denmark).

ENBased on the material from the manuscripts at the Danish Royal Library, as well as on the inter war Lithuanian periodicals and works of contemporary historian V. Mažeika and language specialists S. Žekaitė, S. Gaidžiūnas, A. Sabaliauskas, the article reviews books and publications about the Lithuanian language and culture published in the Danish press in the end of the nineteen, the first half of the twentieth century. Having reviewed the books published in the Danish language, it turned out that there is much information about the Lithuanian folk culture and much about the Lithuanian language written by L. T. Hjelmslev. The Danish press wrote more about the Lithuanian folk culture, whereas topics on the modern Lithuanian culture of the twentieth century appeared only if Lithuanians provided information about it themselves.

ISBN:
9955516968
Related Publications:
Lietuvos konsulatai Danijoje 1924-1940 metais / Sandra Grigaravičiūtė. Istorija. 2006, Nr. 63, p. 14-25.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1824
Updated:
2020-06-05 19:22:13
Metrics:
Views: 43
Export: